لحظه  بروز رسانی 
m.poorreza
آروم و عادیآروم و عادی
m.poorreza

پسر به دختر :  اعتمادتو به من ثابت کن. همان لحظه

پسر به دختر : 

اعتمادتو به من ثابت کن...


همان لحظه دختر خود را عریان و لخت مادر زاد کرد!


دختر به پسر : 

حال تو اعتمادتو به من ثابت کن...


پسر با رویی خندان تمام لباس هایش را تنش کرد!


یادمان باشد وقتی میگوییم تا آخرش هستیم ، 


آخرش بستن کمربندمان نباشد

مشاهده همه ی 31 نظر
m.poorreza
آروم و عادیآروم و عادی
m.poorreza
پست شماره 257589512 از m.poorreza


مشاهده همه ی 12 نظر
m.poorreza
آروم و عادیآروم و عادی
m.poorreza
پست شماره 253344922 از m.poorreza


مشاهده همه ی 6 نظر