لحظه  بروز رسانی 
ARASH
ورزشکارورزشکار
ARASH
...

{-113-}

مشاهده همه ی 42 نظر
ARASH
ورزشکارورزشکار
ARASH
...

...

مشاهده همه ی 11 نظر
ARASH
ورزشکارورزشکار
ARASH

ای دوست، بیا، که ما توراییم بیگانه مشو، که آشناییم

ای دوست، بیا، که ما توراییم بیگانه مشو، که آشناییم
رخ بازنمای، تا ببینیم در بازگشای، تا درآییم
هر چند نه‌ایم در خور تو لیکن چه کنیم؟ مبتلاییم
چون بی‌تو نه‌ایم زنده یک دم پیوسته چرا ز تو جداییم؟
چون عکس جمال تو ندیدیم بر روی تو شیفته چراییم؟
آن کس که ندیده روی خوبت در حسرت تو بمرد، ماییم
ماییم کنون و نیم جانی بپذیر ز ما، که بی‌نواییم
تا دور شدیم از بر تو دور از تو همیشه در بلاییم
بس لایق و در خوری تو ما را هر چند که ما تو را نشاییم
آنچ از تو سزد به جای ما کن نه آنچه که ما بدان سزاییم
هم زان توایم، هر چه هستیم گر محتشمیم و گر گداییم
از عشق رخ تو چون عراقی هر دم غزلی دگر سراییم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ARASH
ورزشکارورزشکار
ARASH
....

....

نظرات برای این پست غیر فعال است
ARASH
ورزشکارورزشکار
ARASH
..

....

نظرات برای این پست غیر فعال است
ARASH
ورزشکارورزشکار
ARASH
پست شماره 321210418 از ARASH

...

نظرات برای این پست غیر فعال است