لحظه  بروز رسانی 
Arash
Arash

بِـِِـــــِِِـــــــِِِه بَــََـــَََعضیامـ بایَََــــــــــــد گفت: ✘ِخیلے دادے بہ اینجا

بِـِِـــــِِِـــــــِِِه بَــََـــَََعضیامـ بایَََــــــــــــد گفت:

✘ِخیلے دادے بہ اینجا رسیدے ↨

ادامہ بدے بہ بالاترم میرسے ✘

✘ تا دکتراے بے ناموسے✘

✘دو↨قدم↨ مونده✘

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Arash
Arash

تا حالا جوک جلوی اتوبوس رو شنیدی ؟

تا حالا جوک جلوی اتوبوس رو شنیدی ؟
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
منم عقب اتوبوس نشسته بودم نشنیدم...{-7-}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Arash
Arash

ببینم کسی تعطیلات تابستونیو دنبال کرده که اینجوری داره فرار میکنه؟

ببینم کسی تعطیلات تابستونیو دنبال کرده که اینجوری داره فرار میکنه؟
جون من یکی جلو راهشو بگیره،،،
به کجا چنین شتابان آخه؟؟؟؟
وایسا،وایسا نامرد،...

مشاهده همه ی 2 نظر
Arash
Arash

ببینم کسی تعطیلات تابستونیو دنبال کرده که اینجوری داره فرار میکنه؟

ببینم کسی تعطیلات تابستونیو دنبال کرده که اینجوری داره فرار میکنه؟
جون من یکی جلو راهشو بگیره،،،
به کجا چنین شتابان آخه؟؟؟؟
وایسا،وایسا نامرد،...

مشاهده همه ی 1 نظر
Arash
Arash

ببینم کسی تعطیلات تابستونیو دنبال کرده که اینجوری داره فرار میکنه؟

ببینم کسی تعطیلات تابستونیو دنبال کرده که اینجوری داره فرار میکنه؟
جون من یکی جلو راهشو بگیره،،،
به کجا چنین شتابان آخه؟؟؟؟
وایسا،وایسا نامرد،...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Arash
Arash

ببینم کسی تعطیلات تابستونیو دنبال کرده که اینجوری داره فرار میکنه؟

ببینم کسی تعطیلات تابستونیو دنبال کرده که اینجوری داره فرار میکنه؟
جون من یکی جلو راهشو بگیره،،،
به کجا چنین شتابان آخه؟؟؟؟
وایسا،وایسا نامرد،...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Arash
Arash

ببینم کسی تعطیلات تابستونیو دنبال کرده که اینجوری داره فرار میکنه؟

ببینم کسی تعطیلات تابستونیو دنبال کرده که اینجوری داره فرار میکنه؟
جون من یکی جلو راهشو بگیره،،،
به کجا چنین شتابان آخه؟؟؟؟
وایسا،وایسا نامرد،...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Arash
Arash

ببینم کسی تعطیلات تابستونیو دنبال کرده که اینجوری داره فرار میکنه؟

ببینم کسی تعطیلات تابستونیو دنبال کرده که اینجوری داره فرار میکنه؟
جون من یکی جلو راهشو بگیره،،،
به کجا چنین شتابان آخه؟؟؟؟
وایسا،وایسا نامرد،...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Arash
Arash

ببینم کسی تعطیلات تابستونیو دنبال کرده که اینجوری داره فرار میکنه؟

ببینم کسی تعطیلات تابستونیو دنبال کرده که اینجوری داره فرار میکنه؟
جون من یکی جلو راهشو بگیره،،،
به کجا چنین شتابان آخه؟؟؟؟
وایسا،وایسا نامرد،...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Arash
Arash

میدونی اگه تابوت رو بر عکس کنی چی میشه؟؟؟

میدونی اگه تابوت رو بر عکس کنی چی میشه؟؟؟
.
.
.
.
جسدش میفته!
نه خدایی کیف کردی؟؟؟
نکنه میخواستی بگی توبات ؟!!!!

مشاهده همه ی 8 نظر