لحظه  بروز رسانی 
ارش شاهرخ قلعه جوقی
مهربونمهربون
ارش شاهرخ قلعه جوقی

ارمغان نوشابه های گاز دار

ارمغان نوشابه های گاز دار

ارمغان نوشابه های گاز دار

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ارش شاهرخ قلعه جوقی
مهربونمهربون
ارش شاهرخ قلعه جوقی

دیوآنگی گاه از نوآزشش اشک می ریزی

دیوآنگی گاه از نوآزشش اشک می ریزی

دیوآنگی

گاه از نوآزشش اشک می ریزی ...

و گاه از لحن تندش بی اختیار می خندی!

دیوآنگی عشق به همین سادگیست ...!

پ ن :آهنگی که مدام این روزا تکرآر میشه ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ارش شاهرخ قلعه جوقی
مهربونمهربون
ارش شاهرخ قلعه جوقی

هیچ کس دراین دنیا کامل نیست اگر از

هیچ کس دراین دنیا کامل نیست اگر از

هیچ کس دراین دنیا کامل نیست

اگر از آدمها بخاطر

اشتباهاتشان دوری کنی

همیشه تنها خواهی ماند

پس کمتر قضاوت کن

و بیشتر عشق بورز ....!!!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ارش شاهرخ قلعه جوقی
مهربونمهربون
ارش شاهرخ قلعه جوقی

آیا مطمئنے ڪـہ این نمایش اولین بار است ڪـہ روے صحنـہ

آیا مطمئنے ڪـہ این نمایش اولین بار است ڪـہ روے صحنـہ

آیا مطمئنے ڪـہ این نمایش اولین بار است ڪـہ روے صحنـہ مے آید؟
آیا ما زندہ ایم یا ما را بازسازے ڪردہ اند ؟!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ارش شاهرخ قلعه جوقی
مهربونمهربون
ارش شاهرخ قلعه جوقی

دلتنگی … دلتنگی … همانند سربازی که تازه از جنگ

دلتنگی … دلتنگی … همانند سربازی که تازه از جنگ

دلتنگی … دلتنگی …
همانند سربازی که تازه از جنگ بازگشته
محتاج نوازش دست هایت هستم
باور کن که دلتنگی … دلتنگی …
دلتنگی مرگ تدریجی ست !!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ارش شاهرخ قلعه جوقی
مهربونمهربون
ارش شاهرخ قلعه جوقی

به قضاوت دیگران اعتنا نکن. اگر میخواهی دریا باشی

به قضاوت دیگران اعتنا نکن..
اگر میخواهی دریا باشی..
بر آنچه گذشت آنچه شکست آنچه نشد حسرت نخور!
زندگی اگر آسان بود با گریه آغاز نمی شد...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ارش شاهرخ قلعه جوقی
مهربونمهربون
ارش شاهرخ قلعه جوقی

من زنده بودم اما انگار مرده بودم از بس که

من زنده بودم اما انگار مرده بودم از بس که

من زنده بودم اما انگار مرده بودم
از بس که روزها را با شب شمرده بودم
یک عمر دور و تنها تنها بجرم این که
او سرسپرده می خواست ‚ من دل سپرده بودم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ارش شاهرخ قلعه جوقی
مهربونمهربون
ارش شاهرخ قلعه جوقی

دلت را به هرکسی "نسپار" این روزها مردم از "سپرده" بهره

دلت را به هرکسی "نسپار" این روزها مردم از "سپرده" بهره میخواهند ... در قرن ما ، تعریف "عشق" ... گره خوردن تن هاست ...، نه پیوند قلب ها ...!!!

مشاهده همه ی 1 نظر