لحظه  بروز رسانی 
ARASH KING
مهربونمهربون
ARASH KING

زمستان هم از راه رسید . زمستانی را برایتان

زمستان هم از راه رسید ...

زمستانی را برایتان آرزو دارم

که بارانش برای شستن دل تنگیهایتان

و برفش برای زدودن غمهایتان باشد ... !

آرامش خاطرتان همیشگی باد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
طیبه ☼آقامون امام زمان (عج)☼
شیطونشیطون
طیبه ☼آقامون امام زمان (عج)☼

بـایــــدکسی را پـیـدا کـنـم کـه دوسـتـم داشـتـه بـاشـــــد
سایت عاشقانه ساکار

بـایــــدکسی را پـیـدا کـنـم
کـه دوسـتـم داشـتـه بـاشـــــد
آنـقـدر کـه یـکــــی از ایـن شـب هـای لـعـــنـتـــــــی
آغـوشـــش را بـرای مـن و یـک دنیا خـسـتــــگـی ام بـگـشــــایـد
هـیـــــچ نـگـویـد .
هـیـــــچ نـپـرسـد .
بــــرایــــم کتـــاب بـــخوانـــد
مـرا در آغـوش بـگـیـرد
و یـــک بوسه
فـقـــــط همین

 
مشاهده همه ی 4 نظر
ARASH KING
مهربونمهربون
ARASH KING

کم سرمایه ای نیست . ! داشتن آدمهایی که حالت رابپرسند

کم سرمایه ای نیست .. !
داشتن آدمهایی که حالت رابپرسند ...! 

ولـــــی ... .

از آن بهتر داشتن آدمهاییست ... 

که وقتی حالت را میپرسند ... 

بتوانـــی بگویی:
خـــــوب نیستم ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ARASH KING
مهربونمهربون
ARASH KING

ﺗﻮ ﺟﺎ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻏﻰ ﯾﺨﭽﺎﻝ ﺷﻤﺎﻫﻢ ﮐﺮﻡ ﻭ ﭘﻤﺎﺩ ﻭ ﺷﺮﺑﺖ

ﺗﻮ ﺟﺎ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻏﻰ ﯾﺨﭽﺎﻝ ﺷﻤﺎﻫﻢ
ﮐﺮﻡ ﻭ ﭘﻤﺎﺩ ﻭ ﺷﺮﺑﺖ ﺳﯿﻨﻪ ﻭ ﻣﻌﺪﻩ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯿﺸﻪ
ﯾﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﺎ ﺍﯾﻨﺠﻮﺭﯼ ﻫﺴﺘﯿﻢ؟

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ARASH KING
مهربونمهربون
ARASH KING

محتویات بیست دقیقه آهنگ سنتی: ده دقیقه اهنگ خالی پنج دقیقه

محتویات بیست دقیقه آهنگ سنتی:
ده دقیقه اهنگ خالی
پنج دقیقه صدای بلبل و قناری
چهاردقیقه سر تکون دادن
یه دقیقه هم هاهاهاها هی هی
بعد میگن چرا اصالتمونو حفظ نمیکنیم...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید