لحظه  بروز رسانی 
Mina
Mina

ای آنکه پس از ما به جهان می تازی می

ای آنکه پس از ما به جهان می تازی
می دان که جهان پر است از تن نازی
سرگرم مشو به یاوه در هر بازی
ورنه همه هستی خود می بازی

ای آنکه پس از ما به جهان بی تابی
می کوش که این دوروزه را دریابی
هر لحظه بدان که شعله ای در بادی
هر لحظه بدان که زورقی بر آبی

ای آنکه پس از ما به جهان در راهی
پیوسته زکوه عمر خود می کاهی
کوته نبود عمر بلند است آری
گر تو نکنی به عمر خود کوتاهی

ای آنکه پس از ما به جهان خانه کنی
ای کاش که زلف زندگی شانه کنی
افسانه عاشقی بخوانی شب و روز
خود را به جهان تو نیز افسانه کنی

مشاهده همه ی 3 نظر
arashsonami214
arashsonami214
تنهاممم

تنهاممم

مشاهده همه ی 5 نظر
arashsonami214
arashsonami214
منو تنهایی

منو تنهایی

مشاهده همه ی 6 نظر
arashsonami214
arashsonami214
جطوره

جطوره

مشاهده همه ی 5 نظر