لحظه  بروز رسانی 
{تسلیت قلب صبورم}arbabe-tariki
خوشحالخوشحال
{تسلیت قلب صبورم}arbabe-tariki

منو وحیدd60883452621b3365d60ba098c9291e704809e81

مشاهده همه ی 67 نظر
{تسلیت قلب صبورم}arbabe-tariki
خوشحالخوشحال
{تسلیت قلب صبورم}arbabe-tariki

زندگی را باید از گرگ اموخت و بس.گرگ با همنوعانش شکار

زندگی را باید از گرگ اموخت و بس.....

گرگ با همنوعانش شکار میکند!!ولی چنان به انها بی اعتماد است که شب هنگام خواب با یک چشم باز میخوابد...

شاید گرگ معنای رفاقت را خوب درک کرده است..!!!

مشاهده همه ی 14 نظر
{تسلیت قلب صبورم}arbabe-tariki
خوشحالخوشحال
{تسلیت قلب صبورم}arbabe-tariki

همانند گرگی خسته از نبردهای پی در پی برای زندگی!!در گوشه

همانند گرگی خسته از نبردهای پی در پی برای زندگی!!

در گوشه غار تنها نشسته ام و زخم هایم را میلیسم...!!

وای به روز انتقام...همه را غار نشین خواهم کرد..!!!

مشاهده همه ی 4 نظر
{تسلیت قلب صبورم}arbabe-tariki
خوشحالخوشحال
{تسلیت قلب صبورم}arbabe-tariki

دلم پر است.ماشه زبانم را بکشم خیلی ها قربانی میشوند

دلم پر است....

ماشه زبانم را بکشم خیلی ها قربانی میشوند...


مشاهده همه ی 5 نظر
{تسلیت قلب صبورم}arbabe-tariki
خوشحالخوشحال
{تسلیت قلب صبورم}arbabe-tariki

48987253942099743573.jpg

مشاهده همه ی 151 نظر
{تسلیت قلب صبورم}arbabe-tariki
خوشحالخوشحال
{تسلیت قلب صبورم}arbabe-tariki

پرنده ام رفت.!!!! بگذار برود هوی سرد بهانه اش بود.!!! هوای

پرنده ام رفت...!!!!
بگذار برود هوی سرد بهانه اش بود..!!!
هوای دیگری به سر داشت...!!!

مشاهده همه ی 7 نظر
{تسلیت قلب صبورم}arbabe-tariki
خوشحالخوشحال
{تسلیت قلب صبورم}arbabe-tariki

نوازشگر خوبی نبودی!!!!!!!!!سفید شده.تار مویی که قسم خورده بودی با دنیا

نوازشگر خوبی نبودی!!!!!!!!!

سفید شده.....

تار مویی که قسم خورده بودی با دنیا عوضش نمیکنی...


مشاهده همه ی 22 نظر
{تسلیت قلب صبورم}arbabe-tariki
خوشحالخوشحال
{تسلیت قلب صبورم}arbabe-tariki

77942525490091319518.jpg

مشاهده همه ی 265 نظر
{تسلیت قلب صبورم}arbabe-tariki
خوشحالخوشحال
{تسلیت قلب صبورم}arbabe-tariki

فریب خنده هایم را نخور!!!!من سال هاست که در خفا گریه

فریب خنده هایم را نخور!!!!

من سال هاست که در خفا گریه میکنم

مشاهده همه ی 22 نظر