لحظه  بروز رسانی 
architectur
خوشحالخوشحال
architectur
//

//

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
architectur
خوشحالخوشحال
architectur

121100b.jpg

مشاهده همه ی 2 نظر
architectur
خوشحالخوشحال
architectur

9878600b.jpg

مشاهده همه ی 3 نظر
architectur
خوشحالخوشحال
architectur

اولین روزهای خوابگاه - ساعت ۲ نصف شب(یک ا

اولین روزهای خوابگاه
grouphugg.gif
--------------------------------------------------
ساعت ۲ نصف شب(یک اتاق)
cancan.gif
--------------------------------------------------
ساعت ۳ نصف شب(کل خوابگاه منهای سرپرست )
za2.gif
--------------------------------------------------
ساعت ۴ صبح هنگام خواب
pillowfight.gif
--------------------------------------------------
وضعیت تحصیل در خوابگاه
bliss.gifreading.gifbliss.gif
--------------------------------------------------
گفت و گوی صمیمانه برسرآماده کردن صبحانه بعد از گذشت چند روز
3ztzsjm.gif
--------------------------------------------------
پایان گفت و گو
stretcher.gif
--------------------------------------------------
امکانات غذایی در خوابگاه
desertsmile.gif
--------------------------------------------------
طریقه ظرف شستن در خوابگاه
angry.gif
--------------------------------------------------
تبادل نظر بر سر یک مسئله
a010.gif
--------------------------------------------------
تبادل نظر با پیروزی یک نفر پایان میابد!
e070.gif
--------------------------------------------------
و این هم آخر عاقبت زندگی در خوابگاه... <img src="><img src="><img src="><img src=">

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید