لحظه  بروز رسانی 
A_♥r_♥a_♥s_♥h♥
ناراحتناراحت
A_♥r_♥a_♥s_♥h♥

هوایت که به سرم می زند دیگر در هیچ

هوایت که به سرم می زند
دیگر در هیچ هوایی،
نمی توانم نفس بکشم!
عجب نفس گیر است
هوایِ بی توئی!
جملات کوتاه اما با معنی و مفهوم عمیق+ عکس

مشاهده همه ی 2 نظر
A_♥r_♥a_♥s_♥h♥
ناراحتناراحت
A_♥r_♥a_♥s_♥h♥

هــــــــــــی لعــــــــــــــــــنتی فک کردی چه خــبره؟؟؟؟؟؟ فــک کردی بازم برات اشـــــ

هــــــــــــی لعــــــــــــــــــنتی فک کردی چه خــبره؟؟؟؟؟؟ فــک کردی بازم برات اشـــــ

هــــــــــــی لعــــــــــــــــــنتی فک کردی چه خــبره؟؟؟؟؟؟

فــک کردی بازم برات اشــــــــک می ریزم؟؟؟؟؟


نه عزیزم اشــــتباه نکـــــن!!!!


دیگه تو زندگــــــیم جایی نداری ولی.....


ولی فقــــــــط گاهــــــــــــی اوقــــــــــــــــات به


 "یـــــــــــــــــــــــادت مـــــیمیرم و زنده میشم....


بــــــــــــــــــرو و خوش باش ....


تو حق انتخـــــــــــــــــاب داری عــــزیزم


تو برای من "آغـــــــــــــــــاز"یه حادثه بودی 

و من برای تو "آغــــــــــــــــــــــاز " یک خاطره....برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
A_♥r_♥a_♥s_♥h♥
ناراحتناراحت
A_♥r_♥a_♥s_♥h♥

دست هايم را در جيب هايم فرو مي برم و عکس

دست هايم را در جيب هايم فرو مي برم

و عکس ميگيرم

هيچ کس نخواهد فهميد

از پشت عينک بزرگ سياهم

- با چه ترديدي -

دنياي بزرگ سياه مان را تماشا  ميکنم

دست هايت را در جيب هايت فرو کن

بگذار آدم ها

از باور هاي خودشان عکس بگيرند

1390210990_black-and-white-glasses-photo

مشاهده همه ی 1 نظر
A_♥r_♥a_♥s_♥h♥
ناراحتناراحت
A_♥r_♥a_♥s_♥h♥

آدمها دُرست وقتیــکه میفهمند دوستشان داری؛مَغـــــــرور میشوند.وَحشــــــی میشوند؛ لَ

آدمها دُرست وقتیــکه میفهمند دوستشان داری؛مَغـــــــرور میشوند.وَحشــــــی میشوند؛ لَ

آدمها دُرست وقتیــکه میفهمند دوستشان داری؛
مَغـــــــرور میشوند......وَحشــــــی میشوند؛
لَگـــــــــد میزنند!

دوســـتت دارم هایت را قایم کُن رِفیق،
این جمله چنان اَرزانـت میکند که به خواب هم نمی دیدی!!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
A_♥r_♥a_♥s_♥h♥
ناراحتناراحت
A_♥r_♥a_♥s_♥h♥

ﮔﺎﻫـــــﯽ ﭼﻘﺪﺭ ﺩﻟـــــﻢ ﻫﻮﺱ ﺷﯿﻄﻨﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ . ﺍﺯ ﻫﻤـــــﺎﻥ ﺷﯿﻄﻨﺖ ﻫﺎﯾﯽ

ﮔﺎﻫـــــﯽ ﭼﻘﺪﺭ ﺩﻟـــــﻢ ﻫﻮﺱ ﺷﯿﻄﻨﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ . ﺍﺯ ﻫﻤـــــﺎﻥ ﺷﯿﻄﻨﺖ ﻫﺎﯾﯽ

ﮔﺎﻫـــــﯽ ﭼﻘﺪﺭ ﺩﻟـــــﻢ ﻫﻮﺱ ﺷﯿﻄﻨﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ ...

ﺍﺯ ﻫﻤـــــﺎﻥ ﺷﯿﻄﻨﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮎ ﺣــــــﺮﻑ ﺗﻮ ﭘﺸــﺖ ﺑﻨﺪ ﺁﻥ

ﺑﺎﺷﺪ ﮎ ﻣﯿﮕﻮﯾــــﯽ

": ﻣﮕﻪ ﺩﺳﺘـــــﻢ ﺑﻬــــﺖ ﻧﺮﺳـــــﻪ..! ...

مشاهده همه ی 1 نظر
A_♥r_♥a_♥s_♥h♥
ناراحتناراحت
A_♥r_♥a_♥s_♥h♥

هر چه می نویســـــم انگار اثری ندارد روی خالی شدنم! مثل

هر چه می نویســـــم انگار اثری ندارد روی خالی شدنم!

مثل همان بغض هایی که نمی ترکند

مثل همان قرص های خواب قلابی

مثل همان آدم هایی که تنهاترت می کنند...

مشاهده همه ی 2 نظر