بازی آنلاین کارتی فوتبالی
لحظه  بروز رسانی 
sanam
sanam
500x731_1538078811914606.jpg

پاییز هیچ حرف تازه ای برای گفتن ندارد
با اینهمه
از منبر بلند باد
بالا که میرود
درختها چه زود به گریه میافتند !

حافظ موسوی

اُردیبهشت
مشاهده همه ی 1 نظر
sanam
sanam
IMG_20170402_215149.jpg

مثل خواب بعد از
شش روز کم خوابی
در صبح جمعه می‌مانی
می‌خواهمت
عجیب می‌چسبی...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
sanam
sanam
2380.jpg

صبح،
بدون خنده های تو
بغض می کند!
حالا بگو، خورشید بتابد
وقتی جمعه هم باشد، که هیچ!
گویی باز هم باید
این چای را تلخ بنوشم، بدون تو ...

اُردیبهشت
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
sanam
sanam
500x675_1503721444710678.jpg

همگان به جست‌ و جوی خانه می‌گردند
من کوچه‌ خلوتی را می‌خواهم
بی‌ انتها برای رفتن
بی‌ واژه برای سرودن
و آسمانی برای پرواز کردن
عاشقانه اوج گرفتن
رها شدن
سیدعلی صالحی

اُردیبهشت
مشاهده همه ی 4 نظر
sanam
sanam

فرقِ من و تو فقط چند ساله !
من همين الآن مي خواهمَت
امّا تو
بخاطرِ بادِ سَرَت
ترديدِ بيجاي قلبت
وقت كُشيِ هميشگي ات
بايد آدمهاي از ما بهترانت اوّل له ات كنند
تا چند سالِ بعد قدرِ همين منِ ساده را بداني
فراموشكارِ محبوبم!
نمي خواهي همين امشب فكري كني؟
شايد راهِ چند ساله را يك شبه رفتي ...!

اُردیبهشت
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
sanam
sanam
500x586_1536916286578165.jpg

رفتن کار ساده ایی است

در حالی که فراموش کردن

انقلابی است بزرگ...!

اُردیبهشت
مشاهده همه ی 2 نظر
sanam
sanam

راز این داغ نه در سجده ی طولانی ماست
بوسه ی اوست که چون مهر به پیشانی ماست
شادمانیم که در سنگدلی چون دیوار
باز هم پنجره ای در دل سیمانی ماست
موج با تجربه ی صخره به دریا برگشت
کمترین فایده ی عشق پشیمانی ماست
خانه ای بر سر خود ریخته ایم اما عشق
همچنان منتظر لحظه ی ویرانی ماست...

اُردیبهشت
مشاهده همه ی 1 نظر
sanam
sanam

ما معمولی ها جایمان در قلب آدم ها خیلی کوچک است
آنقدر کوچک که تا فقط حرف رفتن بزنیم
جاے خالی مان را با کسی دیگر پر میکنند
آنقدر کوچک که میترسیم براے کسی ناز کنیم،
از قصد برویم که کمی براے برگشتنمان تصدقمان بروند
آنقدر کوچک که هنگام بحث ها میترسیم،
از حق خود دفاع کنیم،
که مبادا از ما ناراحت شوند،
و کسی دیگر را جایگزین ما کنند...
وقتی معمولی باشی باید سکوت کنی،
و هر چه دیدے و شنیدے دم نزنی
زیرا جایگاهت در قلب آدم ها به مویی بند است....

اُردیبهشت
مشاهده همه ی 2 نظر
sanam
sanam

از خوابیدنش
از بسته بودنِ چشم هایش
از خستگى هایش
عكس بگیرید
كسى كه عاشقانه دوست دارید
باید بفهمد
یك نفر هست كه ...
هست كه تصدقِ تمامِ لحظه هایش میرود,...
علی قاضی نظام

اُردیبهشت
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
sanam
sanam

زمانی که گفتم تو را دوست دارم
من آگاه بودم
که دارم الفبای تازه
به شهری که خواندن بلد نیست می‌آورم
و می‌خوانم اشعار خود را
به دیوارهای سالن‌های خالی
و می‌دهم
به آنان که از لذت سرخوشی غافلند ...
نزار قبانی

اُردیبهشت
مشاهده همه ی 1 نظر