لحظه  بروز رسانی 
✿★♡ آرزو ♡★✿
آروم و عادیآروم و عادی
✿★♡ آرزو ♡★✿

تو را می خواهم برای پنجاه سالگی شصت

تو را می خواهم برای پنجاه سالگی شصت

تو را می خواهم برای پنجاه سالگی

شصت سالگی

هفتاد سالگی


تو را می خواهم برای خانه ای که تنهاییم

تو را می خواهم برای چای عصرانه

تلفن هایی که می زنند و جواب نمی دهیم


تو را می خواهم برای تنهایی


تو را می خواهم وقتی باران است

برای راهپیمایی آهسته ی دوتایی

نیمکت های سراسر پارک های شهر


تو را می خواهم برای

پرسه زدن های شب عید

نشان کردن یک جفت ماهی قرمز


تو را می خواهم

برای صبح

برای ظهر

برای شب

برای همه ی عمر .....

مشاهده همه ی 3 نظر
✿★♡ آرزو ♡★✿
آروم و عادیآروم و عادی
✿★♡ آرزو ♡★✿

. اگر مرا میخواهی باید …. . . من

.

.

اگر مرا میخواهی باید …..

.

.

من زاده “بهمنم”
.
اگر مرا میخواهی باید
.
با “غــــرورم” بخواهی
.
اگر مرا میخواهی
.
باید با “پیچیـــدگی ام” بخواهی
.
اگر مرا میخواهی
.
باید با “صراحتــــم” بخواهی
.
من با بقیه متفاوتــــم
.
اگر میخواهی مثل بقیه باشم
.
برو دنبال همان “بقیـــه”
.
آنکه درون من خفته است ،
.
“عشـــق” است
.
عشقی که منتظر است
.
دست از پا خطا کنی تا …
.
تلـــخ ترین تلـــخ ها را به تو بچشاند
.
پس اگر نمیتوانی
.
“خــــاص” بودنم را تحمل کنی
.
به من نزدیک نشو
.
که هم دورت میکنم هم “درو” ات !

.

.

40645601805986285239.jpg


مشاهده همه ی 358 نظر
✿★♡ آرزو ♡★✿
آروم و عادیآروم و عادی
✿★♡ آرزو ♡★✿

چیـزی نمیـخـوآهَم جـز . . . یـکــ اتــآقِ تـآریک یـکـ

چیـزی نمیـخـوآهَم جـز . . .


یـکــ اتــآقِ تـآریک


یـکـ مـوسیقـے بے کَلآم


یـکـ فنجـآن قهـوه بـه تَلخـی ِ زهـر !


وَ خـوآبـے بـه آرآمـے یـکــ مـَرگ هَمیشـگـے ...چیزی نمی خواهم جز


مشاهده همه ی 1123 نظر
✿★♡ آرزو ♡★✿
آروم و عادیآروم و عادی
✿★♡ آرزو ♡★✿

نامــم را پـاک کــردي ، يادم را چــه مـي

نامم را پاک کردی


نامــم را پـاک کــردي ، يادم را چــه مـي کنــي ؟!

يادم را پاک کـنـي ، عشقــم را چـه مـي کنـي ؟!

اصـلا هـمه را پـاک کــن ...

هـر آنـچـه از مـن داري ...

از مــن که چيـزي کـم نمـي شود ...فقـط بگو با وجـدانـت چه مـي کنـي ؟!

شـايد ... ؟!

نکنـد آن را هـم پاک کــرده اي ؟!!!نــــــــه !! شدنــي نيســت ...

نمـي توانـي آنچـه را نداشتــي پاک کـنـي !


مشاهده همه ی 242 نظر
✿★♡ آرزو ♡★✿
آروم و عادیآروم و عادی
✿★♡ آرزو ♡★✿

مــن وقـتـی زنــــم کــه تـــو بـــاور داشتــه بـــاشــی

گروه اینترنتی هادی جون | www.hadijoon.irمــن وقـتـی زنــــم

کــه تـــو بـــاور داشتــه بـــاشــی .... مـــردی !

انســـان بـــودن را بــــايــد آمـــوخــت

جنســيت معنـــا نــدارد ... !!


مشاهده همه ی 159 نظر
✿★♡ آرزو ♡★✿
آروم و عادیآروم و عادی
✿★♡ آرزو ♡★✿

سخت ترین شکنجه ی دنیا این است دیدن ویرانی عشقی

سخت ترین شکنجه ی دنیا این است


دیدن ویرانی عشقی که هنوز در قلبت می تپد


دیدن کسی که هنوز عاشقش هستی ، اما در چشمانش رنگ عشق را نمی بینی


در ذره ذره ی نگاهش ملتمسانه به دنبال عشق میگردی


به دنبال خودت ...


اما نیست


رنگ و بویی از تو نیست


و تو مجبوری لبخند بزنی به تمام این بدبختی ...سخت ترین شکنجه دنیا
مشاهده همه ی 97 نظر
✿★♡ آرزو ♡★✿
آروم و عادیآروم و عادی
✿★♡ آرزو ♡★✿

این روزها اصلا حواست به من نیست . دیگر
این روزها اصلا حواست به من نیست ...


دیگر خبری از من نمی گیری

اما با این حال درکت می کنم ،

با “او” بودن

تمام وقتت را گرفته استاین روزهامشاهده همه ی 187 نظر