بروز رسانی 
مجید(مامان دلتنگتم)
ناراحتناراحت
مجید(مامان دلتنگتم)

حیف نون به ننش میگه من زن میخوام! دخترسکینه خانم

حیف نون به ننش میگه من زن میخوام!
دخترسکینه خانم روبرام بگیر؛

ننش میگه نمیشه به اون شیر دادم!

میگه پس دخترعفت خانم روبرام بگیر؛

ننش میگه نمیشه به اونم شیر دادم!

حیف نون هم میگه :نمیدونیم توننه ماهسی یا گاو محله!{-w23-}{-w23-}{-w23-}{-w23-}

مشاهده همه ی 2 نظر
مجید(مامان دلتنگتم)
ناراحتناراحت
مجید(مامان دلتنگتم)

زنی مشغول درست کردن تخم مرغ برای صبحانه بود. ناگهان

زنی مشغول درست کردن تخم مرغ برای صبحانه بود.
ناگهان شوهرش سراسیمه وارد آشپزخانه شد و داد زد :
مواظب باش، مواظب باش، یه کم بیشتر کره توش بریز
وای خدای من، خیلی زیاد درست کردی
حالا برش گردون زود باش
باید بیشتر کره بریزی …
وای خدای من از کجا باید کره بیشتر بیاریم ؟
دارن می‌سوزن مواظب باش، گفتم مواظب باش ! هیچ وقت موقع غذا پختن به حرفهای من گوش نمی‌کنی هیچ وقت!برشون گردون زود باش ! دیوونه شدی ؟عقلتو از دست دادی ؟؟؟ یادت رفته بهشون نمک بزنی
نمک بزن … نمک …
زن به او زل زده و ناگهان گفت :
خدای بزرگ چه اتفاقی برات افتاده ؟! چرا خل بازی درمیاری فکر می‌کنی من بلد نیستم یه تخم مرغ ساده درست کنم؟
شوهر به آرامی گفت :
فقط می‌خواستم بدونی وقتی دارم رانندگی می‌کنم، چه بلائی سر من میاری!{-w23-}

مشاهده همه ی 2 نظر
مجید(مامان دلتنگتم)
ناراحتناراحت
مجید(مامان دلتنگتم)

زن : میگم اگه من بميرم تو چکارمکني؟

زن :

میگم اگه من بميرم تو چکارمکني؟

شوهرش:معلومه ديگه ديونه میشم!

زن: ديگه زن نمیگيري؟
مرد: نمیدونم ازديوونه هرکاربگی بر مياد{-w23-}{-w23-}{-w23-}{-w23-}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مجید(مامان دلتنگتم)
ناراحتناراحت
مجید(مامان دلتنگتم)

ﺯﻥ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍﯼ : ﻧﺎﺯ ﮐﺮﺩﻥ ﮔﯿﺮ ﺩﺍﺩﻥ

ﺯﻥ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍﯼ :
ﻧﺎﺯ ﮐﺮﺩﻥ
ﮔﯿﺮ ﺩﺍﺩﻥ
ﺣﺴﺎﺩﺕ ﮐﺮﺩﻥ
ﺩﻭﺱ ﺩﺍﺷﺘﻦ
عشق ورزیدن
لوس شدن

مرد هم آفریده شده برای :
گند زدن به تمام این حس ها...

والا ...{-w23-}{-w23-}{-w23-}{-w23-}{-w23-}{-w23-}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مجید(مامان دلتنگتم)
ناراحتناراحت
مجید(مامان دلتنگتم)

الان دوستان میرن مدرسه غیرانتفاعی ثبت نام میکنن سالی ۱۰ میلیون

الان دوستان میرن مدرسه غیرانتفاعی ثبت نام میکنن سالی ۱۰ میلیون...یادش بخیر...

ناظممون میگفت فردا ۵۰۰ تومن کمک به مدرسه باخودتون بیارید!

خونه ی ما مثل سوریه میریخت بهم!{-w23-}{-w23-}{-w23-}{-w23-}{-w23-}{-w23-}

مشاهده همه ی 3 نظر
مجید(مامان دلتنگتم)
ناراحتناراحت
مجید(مامان دلتنگتم)

مدرسه شیراز : معلم : رضا

مدرسه شیراز :
معلم :

رضا صبح که از خواب پا میشی چیکار میکنی؟!
رضا: آغوی معلم راسیتش دوباره پتو میکشیم رومون میخوابیم!!😐معلم :
محمد تو چی؟
محمد : آغوی معلم ما تا بیدار شدیم میریم دست و صورتمون رو میشوریم!!
معلم : آفرین محمد آغا!
بعدش چیکار میکنی؟

محمد: آغو میریم میشینیم سر سفره ناهار میخوریم!!😐

معلم: 😐😐😐{-w23-}{-w23-}{-w23-}{-w23-}

مشاهده همه ی 2 نظر
مجید(مامان دلتنگتم)
ناراحتناراحت
مجید(مامان دلتنگتم)

‏میترسم روز تشییع جنازه ها هم مداح بیاد بخونه:

‏میترسم روز تشییع جنازه ها هم مداح بیاد بخونه:

میت و ببین جوون بابا
کفن و بلرزون حالا
همه میگن میت پاشو همه خوشحال کن دادا
جنازمون جنتلمنه جنتلمنه
این شادروان عشق منه عشق منه !!!
صدای منو میشنوید از بهشت زهرا تهران
سلامتی همه رفتگان
سلامتی داغدارا
مخلص بازماندگان {-w23-}{-w23-}{-w23-}{-w23-}{-w23-}{-w23-}{-w23-}

مشاهده همه ی 4 نظر
مجید(مامان دلتنگتم)
ناراحتناراحت
مجید(مامان دلتنگتم)

یک ﺿﺮﺏ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﭼﯿﻨﯽ ﻣﯿﮕﻪ : ﺍﮔﻪ ﻣﯽ

یک ﺿﺮﺏ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﭼﯿﻨﯽ ﻣﯿﮕﻪ :

ﺍﮔﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﮐﺴﯽ ﺭﻭ ﯾﮏ ﻭﻋﺪﻩ ﺳﯿﺮ ﮐﻨﯽ ، ﺑﻪ ﺍﻭﻥ ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺪﻩ

ﻭﻟﯽ ﺍﮔﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﯾﮏ ﻋﻤﺮ ﺳﯿﺮﺵ ﮐﻨﯽ ﺑﻬﺶ ﻣﺎﻫﯽ ﮔﯿﺮﯼ ﯾﺎﺩ ﺑﺪﻩ ...

.ﯾﮏ ﺿﺮﺏ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻣﯿﮕﻪ :

اﮔﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﯾﯽ ﮐﺴﯽ ﺭﻭ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﺳﯿﺮ ﮐﻨﯽ ﺑﻪ ﺍﻭﻥ ﺩﺯﺩﯼ ﯾﺎﺩ ﺑﺪﻩ

ﺍﮔﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯽ هفت جد و آبادشو ﺳﯿﺮ ﮐﻨﯽ، ﺑﻬﺶ ﺭﺍﯼ ﺑﺪﻩ{-w23-}{-w23-}{-w23-}{-w23-}{-w23-}{-w23-}{-w23-}{-w23-}{-w23-}{-w23-}{-w23-}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید