لحظه  بروز رسانی 
°ø.O мαячαм O.ø°
مهربونمهربون
°ø.O мαячαм O.ø°

دله دیگـــــــ یهو میگیـــــــــــرهیهو خــــــــــر میشه یهو گنــد میزنه به حالتـــــــــ

دله دیگـــــــ یهو میگیـــــــــــره
یهو خــــــــــر میشه 
یهو گنــد میزنه به حالتـــــــــــــــ
هیچیت نیستـــــــــ اما...
یهو هــــــــــــوس یکی رو میکنی 
کـــــــــــ دیگـــــــــــ نیستـــــــــــــــــــ

نظرات برای این پست غیر فعال است
MILAD80
شادشاد
MILAD80

اگه كســـيو دوس داشتـــه باشي هميشه يه بهـــونه واسه ديدنـــش

اگه كســـيو دوس داشتـــه باشي
هميشه يه بهـــونه واسه ديدنـــش پيدا مـــي كني....
حتـــي اگه حرفـــي هم واسه گفتـــن نداشته باشـــي....

مشاهده همه ی 3 نظر
♥zinb♥
خواب آلودخواب آلود
♥zinb♥

مادرم میگفت: به دیوار تکیه کن، ولى به مردها ، نه

.

axomatnlove-photokade (5)

.

مادرم میگفت:
به دیوار تکیه کن،
ولى به مردها ، نه …!
که دیوار اگر پشتت را خالى کرد،
سنگ است و گچ، نهایت سرت میشکند..!
ولى اگر مردى رهایت کرد،
دلت میشکند،
روح و تمام زندگیت میشکند،
و زنى که بشکند،
سنگ میشود،
سرد و سخت،
که نه میخندد، و نه میگرید..!
و این یعنى فاجعه…!
فاجعه زنیست که از دلداده گى ترسیده..

...بغض سرد...
مشاهده همه ی 7 نظر
♥ ا میـــــر♥گیتـــــ❥ــارستان ➳
ورزشکارورزشکار
♥ ا میـــــر♥گیتـــــ❥ــارستان ➳

دختری ک ﺑﯽ ﺣﺠﺎﺑﻪ میگن: ﺧﺮﺍﺑﻪ ++++++ ﺑﯽ ﺩﻟﯿﻞ ﻣﯿﺨﻨﺪﻩ

اس ام اس

دختری ک ﺑﯽ ﺣﺠﺎﺑﻪ میگن:

ﺧﺮﺍﺑﻪ ++++++
ﺑﯽ ﺩﻟﯿﻞ ﻣﯿﺨﻨﺪﻩ ,
ﺧﺮﺍﺑﻪ +++++
ﺑﺎ ﻣﻮﺯﯾﮏ ﻣﯿﺮﻗﺼﻪ،
ﺧﺮﺍﺑﻪ +++++
ﺗﺎ ﺩﯾﺮﻭﻗﺖ ﺗﻮ ﺧﯿﺎﺑﻮﻧﻪ :
ﺧﺮﺍﺑﻪ +++++
ﺑﺪﻭﻥ ﺭﻭﺳﺮﯼ ﺗﻮﻋﺮﻭﺳﯽ ﯾﺎﻭﺳﻂ ﺑﯿﺎﺑﻮﻥ ﺑﺎﺷﻪ (ﺍﺯ ﮔﺮﻣﺎ )
ﺧﺮﺍﺑﻪ ++++++
ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺷﻮﺧﯽ ﻣﯿﮑﻨﻪ :
ﺧﺮﺍﺑﻪ +++++
ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﻨﻪ :
ﺧﺮﺍﺑﻪ +++++
ﺧﺮﺍﺑـــــــــــــﻪ ﺁﻗﺎ , ﺧﺮﺍﺑــــــــــﻪ , ﺑﻪ ﻣﻮﻻ ﻗﺴﻢ ﺧــــــﺮﺍﺑﻪ
++++
, ﻭﻟﯽ ﺍﻭﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﻧــﻪ !... ﻓﮑﺮ ﺗــــﻮ ﺧﺮﺍﺑﻪ+++
ﺧﺮﺍﺏ ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﮑﺮﺕ ﮐﺜﯿﻔﻪ , ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺭﻭ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻟﺠﻦ ﮐﺸﯿﺪﯼ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ
ﺍﻓﮑﺎﺭﺕ،
ﺧﺮﺍﺏ ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﯽ ﻣﺦ ﺑﺰﻧﻢ , ﺑﺒﺮﻡ ﺧﻮﻧﻪ , ﺑﻌﺪ ﮔﻮﺭ ﺑﺎﺑﺎﺵ !..
ﺧﺮﺍﺏ ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﮔﻪ ﮐﺴﯽ ﭼﭗ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻫﺮ ﺧﻮﺩﺕ ﻧﯿﮕﺎ ﮐﻨﻪ ﺭﮔﺖ ﻗﻠﭙﯽ
ﻣﯿﺰﻧﻪ ﺑﺎﻻ !!!...
ﻭﻟﯽ ﺗﻮ ﺧﯿﺎﺑﻮﻥ ﻣﯿﻔﺘﯽ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺮﺩﻡ ...
ﺧﺮﺍﺏ ﺗﻮﯾﯽ , ﺧﺮﺍﺏ ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﻪ ﺟﻮ ﻏﯿﺮﺕ ﻭ ﻣﺮﺩﻭﻧﮕﯽ ﺗﻮ ﻭﺟﻮﺩﺕ
ﻧﯿﺴﺖ ....اره پ زیپ خفــــــــــه

مشاهده همه ی 13 نظر
♥♥♥Bita♥♥♥گیتـــــ❥ــارستان ➳
مهربونمهربون
♥♥♥Bita♥♥♥گیتـــــ❥ــارستان ➳

http://up.fesghele.ir/up/mtohi92/Pictures/Fesghele_ir_pic(8).jpg

مشاهده همه ی 3 نظر
arghavan☆
خوشتیپخوشتیپ
arghavan☆

نبودن هایی هستندکه هیچ بودنی جبرانش نمی کندکسانی هستندکه هرگز تکرار

نبودن هایی هستند
که هیچ بودنی جبرانش نمی کند
کسانی هستند
که هرگز تکرار نمی شوند
و حرف هایی که معنیشان
را خیلی دیر می فهمیم

مشاهده همه ی 18 نظر
♥♥♥Bita♥♥♥گیتـــــ❥ــارستان ➳
مهربونمهربون
♥♥♥Bita♥♥♥گیتـــــ❥ــارستان ➳

مشاهده همه ی 22 نظر
Haռɨʏa
خجالتیخجالتی
Haռɨʏa

با ﺩﺧﺘﺮﯼ ﺩﻭﺳﺖ ﻣﯿﺸﻮﯼ ﺑﮑﺎﺭﺗﺶ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺣﻘﻪ ﻣﯿﮕﯿﺮﯼ ﺳﭙﺲ ﺍﻭﺭﺍ

با ﺩﺧﺘﺮﯼ ﺩﻭﺳﺖ ﻣﯿﺸﻮﯼ
ﺑﮑﺎﺭﺗﺶ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺣﻘﻪ ﻣﯿﮕﯿﺮﯼ
ﺳﭙﺲ ﺍﻭﺭﺍ ﺑﺎ ﮐﻮﻟﻪ ﺑﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺍﺣﺴﺎﺱ
ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺭﻫﺎ ﻣﯿﮑﻨﯽ
ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﺑﺎ ﮐﺮﻩ ﻣﯿﮕﺮﺩﯼ
ﻭ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﻣﯿﺰﻧﯽ ﺧﺮﺍﺏ ﺷﻮﺩ ﺍﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﮐﻪ ﺑﺎﮐﺮﻩ ﻧﺪﺍﺭد ...میگفت در آغوش دیگری نفس نفس نخواهم زد !
راست میگفت ، لعنتی ” له له ” می زد

دلداده همیشگی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید