لحظه  بروز رسانی 
آریو برزن
آروم و عادیآروم و عادی
آریو برزن

مرد و زن ندارد به نقطه ی ما شدن که رسیدی

مرد و زن ندارد به نقطه ی ما شدن که رسیدی

مرد و زن ندارد


به نقطه ی ما شدن که رسیدی


شورانگیزترین باش


برای عاشقانه هایت میان مردمان شهر فریادبزن**دوستت دارم**واگر کسی چشم غره ایی رفت


تنها دعایش کن تا


عاشق


شود (همین)

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید