لحظه  بروز رسانی 
aris 1980
عاشقعاشق
aris 1980

هوای حال من بد جور ابریست.! دلم دارد عجیب داغی

هوای حال من بد جور ابریست.! دلم دارد عجیب داغی

هوای حال من بد جور ابریست..!
دلم دارد عجیب داغی ز یادی..!
بیا امشب به حال من نظر کن..!              دلم داغ دار دوران جداییست..!مشاهده همه ی 5 نظر
aris 1980
عاشقعاشق
aris 1980
پست شماره 305903850 از aris 1980
مشاهده همه ی 10 نظر