لحظه  بروز رسانی 
√ arman √
بی‌حالبی‌حال
√ arman √

جملکس های طنز و خنده دار, جملکس های خنده دار

مشاهده همه ی 413 نظر
√ arman √
بی‌حالبی‌حال
√ arman √

textgram_1442014372.jpg

مشاهده همه ی 45 نظر
√ arman √
بی‌حالبی‌حال
√ arman √

textgram_1441876655.jpg

مشاهده همه ی 20 نظر