لحظه  بروز رسانی 
َََََهمسفرعشقََََََ________عاطفه
شادشاد
َََََهمسفرعشقََََََ________عاطفه

♥سلــــــــــامتــــــــــي روزي ڪه ني ني کـــــــــوچولــــــــــوم با ناراحٺــــــــــي

اس ام اس

♥سلــــــــــامتــــــــــي روزي ڪه ني ني کـــــــــوچولــــــــــوم با ناراحٺــــــــــي بیــــــــــاد پیشــــــــــم

بغلــــــــــش کنــــــــــم بگــــــــــم ڪي ڪوچــــــــــولوي منواذیــــــــــتـــــ ڪرده

اشڪ تو چشاش جمع شہ بگــــــــــہ خانومتـــــــــون هاپو شده همــــــــــش گازم میگیــــــــــره

منم واسه ایــــــــــنکه دل بچمــ شاد شه باهاش نقــــــــــشه بڪشمــــــــــوبریــــــــــم

کلی خانوممونو گاز بگیریــــــــــم بچــــــــــم ڪیفـــــ ڪنه♥

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
باران"ردپـای خاطره ☁ヽ☂ヽ ` ``、ヽ☂ヽ
باران"ردپـای خاطره ☁ヽ☂ヽ ` ``、ヽ☂ヽ

غایت خلقت جهان ؛ ◥پرورش انسان‌هایی◣ است که در برابر

f45c977189325f95f9477e26d90617d5-425
غایت خلقت جهان ؛
◥پرورش انسان‌هایی◣ است که در برابر شدائد
بر هر چه ترس و شک و تردید و تعلق است غلبه کنند و ♥حسینی♥ شوند.

مشاهده همه ی 1 نظر