لحظه  بروز رسانی 
armin tanha
خوشتیپخوشتیپ
armin tanha

1492283336340235_large.jpg

مشاهده همه ی 6 نظر
armin tanha
خوشتیپخوشتیپ
armin tanha

شمع به کبریت گفت: از تو میترسم تو قاتل من هستی

شمع به کبریت گفت:
از تو میترسم تو قاتل من هستی...
کبریت گفت:
از من نترس...
از ریسمانی بترس که در دل خود جای دادی!!!

عامل نابودی انسان ها تفکرات منفی خودشان است
نه عوامل بیرونی...

مشاهده همه ی 4 نظر
armin tanha
خوشتیپخوشتیپ
armin tanha
پست شماره 312802374 از armin tanha


مشاهده همه ی 2 نظر
armin tanha
خوشتیپخوشتیپ
armin tanha

چیز هایی که از دست داده ای را به حساب نیاور

چیز هایی که از دست داده ای را به حساب نیاور

چیز هایی که از دست داده ای را به حساب نیاور


چون گذشته هرگز برنمیگردد


اما گاهی اوقات ، آینده میتواند چیزهایی که از دست داده ای را برگرداند


به آن فکر کن . . .


مشاهده همه ی 1 نظر
armin tanha
خوشتیپخوشتیپ
armin tanha

چه تلخ است، با بغض بنویسی و با خنده بخوانند.!!!

چه تلخ است، با بغض بنویسی و با خنده بخوانند...!!!

thumb_HM-2013418308906512811389779108.77

مشاهده همه ی 4 نظر
armin tanha
خوشتیپخوشتیپ
armin tanha

سردش که بود دلم را برایش سوزاندمگرمش که شد با

03748605749274859326.jpg

سردش که بود دلم را برایش سوزاندم

گرمش که شد با خاکسترش نوشت خداحافظ

مشاهده همه ی 1 نظر
armin tanha
خوشتیپخوشتیپ
armin tanha

خدايا هفت ميليارد نفر مال تو

20852901196002077746.jpg
خدايا

هفت ميليارد نفر مال تو

اين يك نفر مال من
(مخاطب خاص)

مشاهده همه ی 7 نظر