لحظه  بروز رسانی 
{♥ افسونه رازی ♥}♥خودمونو خدامونو عشقه♥
شیطونشیطون
{♥ افسونه رازی ♥}♥خودمونو خدامونو عشقه♥

473e4503adbafb28de878d2ddcc99ddf-425

مشاهده همه ی 27 نظر
{♥ افسونه رازی ♥}♥خودمونو خدامونو عشقه♥
شیطونشیطون
{♥ افسونه رازی ♥}♥خودمونو خدامونو عشقه♥

{-w23-}{-w23-}{-w23-}{-w23-}{-w23-}{-w23-}
621026459994d7b24e5590b28702814b-425

مشاهده همه ی 35 نظر
{♥ افسونه رازی ♥}♥خودمونو خدامونو عشقه♥
شیطونشیطون
{♥ افسونه رازی ♥}♥خودمونو خدامونو عشقه♥

چرا کسی نیسس پشه ها بیاین من فخط همین هفده هسدما

چرا کسی نیسس{-115-}
پشه ها بیاین من فخط همین هفده هسدما{-133-}
ازهفده دیگه نیسدم میرم تا سال بعد{-133-}
دلم براتون گولیده{-133-}
کوژایین؟{-133-}{-128-}


اومدم نبودین رفتم{-w20-}{-w61-}{-w61-}{-w61-}{-90-}{-90-}

مشاهده همه ی 47 نظر
{♥ افسونه رازی ♥}♥خودمونو خدامونو عشقه♥
شیطونشیطون
{♥ افسونه رازی ♥}♥خودمونو خدامونو عشقه♥

سلام سلام سلام خوبین بچه ها؟ آقا خبر دارم تووووووپ البته

سلام سلام سلام{-7-}
خوبین بچه ها؟
آقا خبر دارم تووووووپ{-85-}
البته چندروزی ازش گذشته بخاطر یه سری مشغله نتونستم زودتر بیام بگم{-w17-}
واما خبرمممممم
بچه های قدیمی گروه حسین گزارشگرو که یادتونه{-w16-}
همون که شونصدتا گزارش نوشت آخرین گزارششم درمورد خونواده فیسش بود
که عنتر خان منو تخریب کرد تو اون گزارش{-137-} مثلا باباش بودماااااا{-103-}
خوب ازبحث اصلی دور نشم
اقا جریان ازاین قراره که حسین خودشو کشتتتتتت تا معافیت بگیره فک کنم دوسه ماهم دنبال کاراش بود
وتا حدودی مطمئن بود که معافه{-88-}
اماااااااااا.........
حدودا اوایل شهریور بود فک کنم که یه روز میره خونشون و با دیدن یه نامه شوکه میشه{-w33-}
این نامه از طرف کسی جز نظام وظیفه عزیز نبود{-121-}
که توش نوشته بود گزک جان زیادی بت خوش گذشته بپاش بیا پادگان دلتنگتم عشقم{-88-}
متن اصلیه نامه این بوده از زبان فرمانده به حسین{-120-}
حسین جان عزیزم من تلاش تورا برای معافیت تحسین میکنم{-92-}
اما زیادی بهت خوش میگذره بخام الکی معافت کنم{-120-}
البته میتونم پارتی بازی کنماااااا ولی این دل من طاقت دوریتو نداره {-133-}
واسه همین دلایلتو واسه معافیت رد کردم{-26-}
و هم اکنون منتظرتم که به آغوش من وپادگان بازگردی{-92-}
19 شهریور روز دیدار منوتوست عشقم{-107-}
دوستدار وعاشق تو فرمانده پادگان اراک{-117-}
این متن نامشون بود دزدیدم{-103-}
ازهمه اینا بگذریم هیچی واسه یه پسر سخت تر ازاین نیس که موهای نازنینشو ازته بزنه{-88-}
حسین قبل دریافت نامه{-105-}
hvkhi7zu0156nxqmmyg0.jpg

حسین بعد دریافت نامه{-88-}
59nfj5dfmrwtj3tsjbi0.jpg

حالا بعدا حسین قبل سربازی وحسین بعد سربازیو هم براتون میزارم{-105-}

خلاصهع که آقا پسرای گرامی سعی نکنین مثه گزک ما از سربازی فرار کنین {-88-}
چون فرمانده پادگان بایه نامه عاشقونه شوکتون میکنه ونتیجش میشه مثه مستر گزک ما{-88-}
و در اخر گزک جان سربازی خوش بگذره{-105-}
خانومتم منتظرته{-103-}
نترس تا تو بیای من پیششم تنهاش نمیزارم غصه نخور{-88-}
تادرودی دیگر بدرود{-105-}{-90-}{-90-}{-90-}{-90-}

مشاهده همه ی 30 نظر