لحظه  بروز رسانی 
artan
مهربونمهربون
artan

بهمن جان امیدوارم ک یه روزی بیایی فیس صفحه من .کارت دارم خواهشها .97/4/1

مشاهده همه ی 2 نظر
artan
مهربونمهربون
artan

حیف گذشته هام ک تباه شد 

مشاهده همه ی 4 نظر
artan
مهربونمهربون
artan

ولم کنین فقط میخام بخابم

مشاهده همه ی 1 نظر
artan
مهربونمهربون
artan

شايد رفتيم اون دنيا خوشبخت شديم ؟!!!!!!!!!بخت؟؟؟بد و خوبش مهم نيس .فقط اوني ك از اول بد بياره بدي بهش عادت ميكنه .

مشاهده همه ی 2 نظر
artan
مهربونمهربون
artan

ب قول يكي ك ميگفت عشق يكطرفه مانند بغل كردن كاكتوس ميمونه !!!!!!!!!!!!!!!!!خيلي سخته يكيو ك دوسش نداري براش زندگي كني .

مشاهده همه ی 1 نظر
artan
مهربونمهربون
artan

نميگم بهت خداحافظ ازم ردشي ب اسوني .غمودادي ب اغوشم خوشيهات باشه تقديقمت .بذار با حس دلتنگي فراموشت كنم ديگه.كنار هم نشد باشيم بايد ردشيم زهمديگه.خداحافظ خداحافظ تموم خاطرات من .حرومم خاطرات تو حلالت خاطرات من

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید