لحظه  بروز رسانی 
artan
مهربونمهربون
artan

دیگه آخرین باره ک میام فیس یه کار واجب باهات دارم

دیگه آخرین باره ک میام فیس یه کار واجب باهات دارم بهمن اگه میبینی این پیام و امشب پیام بده .بهمن آخرین باره ک میام فیس

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
artan
مهربونمهربون
artan

بهمن جان امیدوارم ک یه روزی بیایی فیس صفحه من .کارت

بهمن جان امیدوارم ک یه روزی بیایی فیس صفحه من .کارت دارم خواهشها .97/4/1

مشاهده همه ی 3 نظر
artan
مهربونمهربون
artan

حیف گذشته هام ک تباه شد 

حیف گذشته هام ک تباه شد 

مشاهده همه ی 4 نظر
artan
مهربونمهربون
artan

ولم کنین فقط میخام بخابم

ولم کنین فقط میخام بخابم

مشاهده همه ی 1 نظر
artan
مهربونمهربون
artan

شايد رفتيم اون دنيا خوشبخت شديم ؟!!!!!!!!!بخت؟؟؟بد و خوبش مهم نيس

شايد رفتيم اون دنيا خوشبخت شديم ؟!!!!!!!!!بخت؟؟؟بد و خوبش مهم نيس .فقط اوني ك از اول بد بياره بدي بهش عادت ميكنه .

مشاهده همه ی 2 نظر
artan
مهربونمهربون
artan

ب قول يكي ك ميگفت عشق يكطرفه مانند بغل كردن كاكتوس

ب قول يكي ك ميگفت عشق يكطرفه مانند بغل كردن كاكتوس ميمونه !!!!!!!!!!!!!!!!!خيلي سخته يكيو ك دوسش نداري براش زندگي كني .

مشاهده همه ی 1 نظر