افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
بروز رسانی 
khashgo baye
قاطیقاطی
khashgo baye

 آنتوان چخوف:

دانشگاه تمام استعدادهای افراد، از جمله بی استعدادی آنها را آشکار میکند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
porya
porya

اختصاصــی شِــــــــــــــــــــرِک!
امــــــــروز از ســــــوپـــــری محلمــــــون یــــــه نوشـــــابـه ارم گرفتـــم روش نوشتـــــــه "اصـــــــــل" اونــــــــــورشــــم نوشتــــــه اوریـــــــــجینال" !
ولــــــی مـن هنـوز بـاورم نمیشـه ! فکـــر میکنــــــم تـوش پپســــی پـر کـردن بـه اسـم ارم اصـل انـداختـن بهـــــــم!!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
خدا را صدا کن تنها خداست که میماند
مهربونمهربون
خدا را صدا کن تنها خداست که میماند

در دوری لذتی است که در با هم بودن نیست !
چون در با هم بودن ترس از فراق است و در دوری شوق دیدار . . .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید