لحظه  بروز رسانی 
mahdi
ناراحتناراحت
mahdi

دلـت به ماندن نیست بـرو، عشـق که گـدایی نـدارد. یادت نیست

دلـت به ماندن نیست بـرو،

عشـق که گـدایی نـدارد

.

یادت نیست مگر؟

این نذر مـن بود،

که کوه شوم و پای نبودن هایت بمانم

مشاهده همه ی 1 نظر
mahdi
ناراحتناراحت
mahdi

فــردا آمــده اسـت و ایـسـتـاده اسـت پــیــشِ رویِ مـــن مـی پـرسـد

فــردا آمــده اسـت و ایـسـتـاده اسـت
پــیــشِ رویِ مـــن
مـی پـرسـد چــه مـی خــواسـتـی؟
بـا عـصـا او را کــنـار مـی زنـم
هــمـچـنـان
چـشـم دوخـتـه ام بـه دوردســت
مُـــنــتــظـــــــر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mahdi
ناراحتناراحت
mahdi

من خیلی دلم گرفته بکی بگم خدا؟ تو چرا ما رو

من خیلی دلم گرفته بکی بگم خدا؟

تو چرا ما رو کردی از هم جدا؟

دلم گرفته ای خدا ، بگو چطور کنم اونو صدا؟

یا چقدر دیگه باید کنم دعا؟

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mahdi
ناراحتناراحت
mahdi

بی قرار توام و در دل تنگم ، گله هــــــاست بی

بی قرار توام و در دل تنگم ، گله هــــــاست

بی تاب شدن عادت ، کم حوصله هاست

مثل عکس رخ مهتاب که افتاده در آب

در دلم هستی و بین من و تو ، فاصله هاست

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mahdi
ناراحتناراحت
mahdi

آتش از اندوه هجران بهتر است بی قرارم کردی و گفتی

آتش از اندوه هجران بهتر است

بی قرارم کردی و گفتی صبوری بهتر است

من نمی دانم کجا خواندم ، که یادم داده است ؟

یار وقتی در کنارت نیست ، کوری بهتر است

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mahdi
ناراحتناراحت
mahdi

دلم برای یک نفر تنگ است… نه میدانم نامش چیست… و

دلم برای یک نفر تنگ استنه میدانم نامش چیستو نه میدانم چه می کندحتی خبری از رنگ چشم هایش هم ندارمرنگ موهایش را نمی دانملبخندش را همفقط میدانم که باید باشد و نیست

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mahdi
ناراحتناراحت
mahdi

یاد گرفتـــه ام انسان مدرنـــی باشــــم و هــر بار که دلتنـــــــگ

یاد گرفتـــه ام
انسان مدرنـــی باشــــم
و هــر بار که دلتنـــــــگ میشــــوم
بـه جای بغـــــض و اشــــک
تنهـــا به این جملـــه اکتفــا کنـــم کــه
هوای بـــد ایــن روزهــا
آدم را افســــــــرده میکنـد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mahdi
ناراحتناراحت
mahdi

امشب دلم از آمدنت سرشار است / فانوس به دست کوچه

امشب دلم از آمدنت سرشار است / فانوس به دست کوچه دیدار است
آنگونه تو را در انتظارم که اگر / این چشم بخوابد، آن یکی بیدار است

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mahdi
ناراحتناراحت
mahdi

همیشــــه دلتنگی به خاطر نبـــــــودن شخصی نیست گاه به علت حضور

همیشــــه دلتنگی
به خاطر نبـــــــودن شخصی نیست
گاه به علت حضور کسی در کنارت استـــــــ
که حواسش به تــــــــو نیستـــــ..

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید