لحظه  بروز رسانی 
مهدی
آروم و عادیآروم و عادی
مهدی

آرامش سهم کسانی نیست که دور از طوفان ها زندگی

آرامش سهم کسانی نیست که دور از طوفان ها زندگی

آرامش سهم کسانی نیست که
دور از طوفان ها زندگی می کنند
بلکه سهم کسانیست که
در کنار طوفان ها آرام زندگی می کنند .
شبتون سرشار از آرامش..

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مهدی
آروم و عادیآروم و عادی
مهدی

تنهاکوچه ای که بن بست نیست کوچه یادتوست. از

تنهاکوچه ای که بن بست نیست
کوچه یادتوست...
از تو خالصانه میخواهم
که دوستانم درکوچه پس کوچه های زندگیشان،
اسیر هیچ بن بستی نگردند..

الهی آمین {-35-}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مهدی
آروم و عادیآروم و عادی
مهدی

چه حسی میتونه بدتر باشه عشق من ک

چه حسی میتونه بدتر باشه عشق من

ک باشی ولی مال من نباشی

چقد بده ک بهترین آدمای زندگیت زمانی میان تو زندگیت ک تو نمیفهمی چقدر با ارزشن

درست زمانی ک میفهمی چقدر عزیز بوده و با ارزش

دیگ نداریش

هه چه دنیای بدی{-w61-}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مهدی
آروم و عادیآروم و عادی
مهدی

و خوب می دانی هر جایِ دنیا که باشی

و خوب می دانی
هر جایِ دنیا که باشی
حواسِ دلم پرتِ توست ..
گریزی نیست از عشق
از حسِ خواستنت
از من
اینچنین که دوستت دارم.{-w67-}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مهدی
آروم و عادیآروم و عادی
مهدی

همه‌ی ما فقط دو نوع شب در زندگی‌مان داریم؛

همه‌ی ما
فقط دو نوع شب در زندگی‌مان داریم؛
شبی که می‌خواهیم زودتر صبح شود و
شبی که هیچ‌گاه دوست نداریم به صبح برسد...
و مرز بین اینها تنها یک"او"ست
که بستگی دارد مانده باشد،
یا رفته باشد ...!{-w67-}{-w67-}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مهدی
آروم و عادیآروم و عادی
مهدی

ﮐﺎﺵ ﺗﺎ ﺩﻝ ﻣﯿﮕﺮﻓﺖ ﻭ ﻣﯿﺸﮑﺴﺖ ﺩﻭﺳﺖ ﻣﯽ ﺁﻣﺪ ﮐﻨﺎﺭﺵ

ﮐﺎﺵ ﺗﺎ ﺩﻝ ﻣﯿﮕﺮﻓﺖ ﻭ ﻣﯿﺸﮑﺴﺖ
ﺩﻭﺳﺖ ﻣﯽ ﺁﻣﺪ ﮐﻨﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﻧﺸﺴﺖ !
ﮐﺎﺵ ﻣﯿﺸﺪ ﺭﻭﯼ ﻫﺮ ﺭﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎﻥ
ﻣﯽ ﻧﻮﺷﺘﻢ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﻤﺎﻥ !!!

ﮐﺎﺵ ﻣﯽ ﺷﺪ ﻗﻠﺐ ﻫﺎ ﺁﺑﺎﺩ ﺑﻮﺩ
ﮐﯿﻨﻪ ﻭ ﻏﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺑﺎﺩ ﺑﻮﺩ
ﮐﺎﺵ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺩﻝ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﯽ ﻧﺪﺍﺷﺖ
ﻧﻢ ﻧﻢ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻫﻢ ﺁﻏﻮﺷﯽ ﻧﺪﺍﺷﺖ

ﮐﺎﺵ ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﺎﺵ ﻫﺎﯼ ﺯﻧﺪگی
ﺗﺎ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﭘﺸﺖ ﻗﺎﺏ ﺑﻨﺪﮔﯽ
ﮐﺎﺵ ﻣﯿﺸﺪ ﮐﺎﺵ ﻫﺎ ﻣﻬﻤﺎﻥ ﺷﻮﻧﺪ
ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﻏﺼﻪ ﻫﺎ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﺷﻮﻧﺪ
ﮐﺎﺵ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﻧﺒﻮﺩ
ﺭﺩ ﭘﺎﯼ ﮐﯿﻨﻪ ﻫﺎ ﺭﻧﮕﯿﻦ ﻧﺒﻮد..
ﮐﺎﺵ ﻣﯿﺸﺪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺖ . . .
ﻻﺍﻗﻞ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺭﺍ ﯾﮑﺒﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ . . .

ﺳﺎﻋﺘﻢ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻣﯿﭽﺮﺧﯿﺪ ﻭ ﻣﻦ . . .
ﺑﺮﺗﻨﻢ ﻣﯿﺸﺪ ﮔﺸﺎﺩ ﺍﯾﻦ ﭘﯿﺮﻫﻦ . . .
ﺁﻥ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ ، ﮐﻮﺩﮐﯽ ، ﺳﺮﻣﺸﻖ ﺁﺏ . . .
ﭘﺎﯼ ﻣﺎﺩﺭ ﻫﻢ ﺑﺮﺍﯾﻢ ﺟﺎﯼ ﺧﻮﺍﺏ . . .
ﺧﻮﺩ ﺑﺮﻭﻥ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ ﺍﺯ ﺩﻟﻮﺍﭘﺴﯽ . . .
ﺩﻝ ﻧﻤﯿﺪﺍﺩﻡ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ . . .

ﻋﻤﺮ ﻫﺴﺘﯽ ، ﺧﻮﺏ ﻭ ﺑﺪ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻧﯿﺴﺖ . . .
ﺣﯿﻒ ﻫﺮﮔﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﻧﯿﺴﺖ ! !
{-w67-}{-w70-}{-w67-}{-w68-}{-w69-}{-w71-}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
*NAFAS*
مهربونمهربون
*NAFAS*

میان تمام دلتنگی هایم. چشم بستم به تمام آواهای پر

میان تمام دلتنگی هایم. چشم بستم به تمام آواهای پر

میان تمام دلتنگی هایم...
چشم بستم به تمام آواهای پر تکرار ...
همان آواهایی که نجواکنان کنار گوش سر می‌دادی ..
شاید ..
فقط همان آوا بود ..
اما رنگین کمان کرد آسمان سیاهم را ...
و چه سراب شد ..
آن زمان که میان هیاهوی حرف ها و دلدادگی هایم گم شدم .

شاید ...
باید یک کلمه میگفتم ...
آغوش باز کن ..
که حرف های من گفتنی نیست .

میان آنهمه تلاطم قلب درمانده ام ...

من ماندم و نفسی که گرفته ...

که چنان رد پای لیلی وارم در صحرای دلم ماند ...

که حتی طاقت پاهای مجنون را میبرد .

و نفس ماند ... و صحرای کویری دلش .... !!!پ.ن: نفـــس 1399/12/10

نظرات برای این پست غیر فعال است
مهدی
آروم و عادیآروم و عادی
مهدی

shEyDA_ سلام مخلصیم شیداخانم

shEyDA_ سلام مخلصیم شیداخانم

___shEyDA___
سلام
مخلصیم شیداخانم{-35-}

مشاهده همه ی 1 نظر