لحظه  بروز رسانی 
Reza sh
شیطونشیطون
Reza sh

مشاهده همه ی 4 نظر
صبح الوند
مهربونمهربون
صبح الوند

خبرنگار خارجی: اگر هواپیمای اسرائیلی وارد خاک ایران شود و بمب

خبرنگار خارجی: اگر هواپیمای اسرائیلی وارد خاک ایران شود و بمب

خبرنگار خارجی:
اگر هواپیمای اسرائیلی وارد خاک ایران شود و بمب خود را بر روی 10شهر شما بریزد با چه میخواهید این هواپیما را منهدم کنید؟؟
سرلشکر جعفری:
مهم نیست هواپیما چند عدد بمب و کجا میریزد ، مهم اینست که موقع برگشت این هواپیما، اسرائیلی وجود نخواهد داشت که در آن فرود بیاید!

مشاهده همه ی 10 نظر
صبح الوند
مهربونمهربون
صبح الوند

خبرنگار خارجی: اگر هواپیمای اسرائیلی وارد خاک ایران شود و بمب

خبرنگار خارجی: اگر هواپیمای اسرائیلی وارد خاک ایران شود و بمب

خبرنگار خارجی:
اگر هواپیمای اسرائیلی وارد خاک ایران شود و بمب خود را بر روی 10شهر شما بریزد با چه میخواهید این هواپیما را منهدم کنید؟؟
سرلشکر جعفری:
مهم نیست هواپیما چند عدد بمب و کجا میریزد ، مهم اینست که موقع برگشت این هواپیما، اسرائیلی وجود نخواهد داشت که در آن فرود بیاید!

مشاهده همه ی 2 نظر
افسر جوان جنگ نرم
ناراحتناراحت
افسر جوان جنگ نرم

مشاهده همه ی 35 نظر
ܔ פحـــــــیב ܢ
خوشتیپخوشتیپ
ܔ פحـــــــیב ܢ

خبرنگار خارجی: اگر هواپیمای اسرائیلی وارد خاک ایران شود و بمب

خبرنگار خارجی:
 اگر هواپیمای اسرائیلی وارد خاک ایران شود و بمب

خبرنگار خارجی:
اگر هواپیمای اسرائیلی وارد خاک ایران شود و بمب خود را بر روی 10شهر شما بریزد با چه میخواهید این هواپیما را منهدم کنید؟؟
سرلشکر جعفری:
مهم نیست هواپیما چند عدد بمب و کجا میریزد ، مهم اینست که موقع برگشت این هواپیما، اسرائیلی وجود نخواهد داشت که در آن فرود بیاید!

مشاهده همه ی 6 نظر