لحظه  بروز رسانی 
as@l-kh@no0omï
ناراحتناراحت
as@l-kh@no0omï
عکس باز شه 

عکس باز شه null

مشاهده همه ی 6 نظر
as@l-kh@no0omï
ناراحتناراحت
as@l-kh@no0omï

هیچکس نبووووووووووووووووود

هیچکس نبووووووووووووووووود{-112-}{-112-}{-112-}{-112-}{-112-}

مشاهده همه ی 9 نظر
as@l-kh@no0omï
ناراحتناراحت
as@l-kh@no0omï

بیچاره پاییز . دستش نمک ندارد.این همه باران به آدم ها میبخشد،

بیچاره پاییز ...
 دستش نمک ندارد...
این همه باران به آدم ها میبخشد، اما همین آدم ها تهمت ناروای خزان را به او میزنند.
خودمانیم ...
تقصیر خودش است ؛
بلد نیست مثل " بهار" خودگیر باشد 
تا شب عیدی زیر لفظی بگیرد و 
با هزار ناز و کرشمه سال تحویلی را هدیه دهد ...
سیاست " تابستان " را هم ندارد 
که در ظاهر با آدم ها گرم و صمیمی باشد 
ولی از پشت خنجری سوزناک بزند

بیچاره .....
بخت و اقبال " زمستان " هم نصیبش نشده 
که با تمام سردی و بی تفاوتیش این همه خواهان داشته باشد !

او   " پاییز "   است 
رو راست و بخشنده ...
ساده دل
 فکر میکند اگر تمام داشته هایش را زیر پای 
آدم ها بریزد،
روزی ؛
جایی ؛
لحظه ای ؛ از خوبی هایش یاد میکنند ...
خبر ندارد آدم ها رو راست بودن و بخشنده بودنش را به پای محبتش نمیگذارند ... 

یکی به این پاییز بگوید 
آدم ها یادشان میرود که تو رسم عاشقی را یادشان داده ای ...
دست در دست معشوقه ای دیگر پا بر روی 
برگ هایت میگذارند و میگذرند ...

تنها یادگاری که برایت میماند 
" صدای خش خش برگ های تو بعد از رفتن آنهاست " ....!

کلبه دوست
مشاهده همه ی 1 نظر
as@l-kh@no0omï
ناراحتناراحت
as@l-kh@no0omï

بیچاره آسمان شهریور! دلش با پاییز است  و  پایبند تابستان

بیچاره آسمان شهریور!


دلش با پاییز است

 و


 پایبند تابستان ...

مشاهده همه ی 1 نظر
as@l-kh@no0omï
ناراحتناراحت
as@l-kh@no0omï

ای خدااااا ببین دلم گرفته. 

{-77-}{-77-}{-77-}
ای خدااااا ببین دلم گرفته.... 

مشاهده همه ی 12 نظر
O: (
خوشحالخوشحال
O: (

زن قداست دارد. زن سینه‌های برجسته نیست موی مش کرده ابروی

زن قداست دارد...
زن
سینه‌های برجسته نیست
موی مش کرده
ابروی برداشته
لبانِ قرمز نیست!

زن
لباسِ سفید
شب با شکوه عروسی
بوی خوشِ قرمه سبزی
هوس شب‌های جمعه
قرار‌های تاریکی‌، کوچه پشتی‌، تویِ یک ماشین نیست!

زن
یک زنِ پا بماه
حالت تهوع
استفراغ
درد‌های زایمان
مادر بچه‌ها نیست!

زن
عصای روز‌های پیری
پرستار وقت مریضی
رفیق پای منقل
مزه بیار عرق دوره‌های دوستانه نیست!

زن
وجود دارد
روح دارد
قدرت
جسارت
پا به پای یک مرد ، زور دارد!

عشق
اشک
نیاز
محبت
یک دنیا آرزو دارد!

زن
همیشه
همه جا
حضور دارد

و

مرد اگر مرد باشد
مهربانی را از چشم یک زن میخواهد نه کشیدگی اش را!

مرد اگر مرد باشد
سرخی حیا را از گونه های یک زن میخواهد نه برآمدگی اش را!

مرد اگر مرد باشد
حرفهای دلنشین را لبان یک زن میخواهد نه قلوه ای بودنشان را!
و خلاصه

مرد اگر مرد باشد
عشق را از زن میخواهد نه محصولی از جراحی پلاستیک را!
...
و تو ای زن آگاه باش
که "داف شدن", تضمین پیدا کردن یک مرد نخواهد بود!
بلکه تضمین پیدا کردن یک نر است.

مشاهده همه ی 15 نظر