لحظه  بروز رسانی 
~~>گـــــــوله نمــــــک
مهربونمهربون
~~>گـــــــوله نمــــــک

عرضه ى دوست داشتن اگر نداريد توانِ نگه داشتن اگر

عرضه ى دوست داشتن اگر نداريد توانِ نگه داشتن اگر

عرضه ى دوست داشتن اگر نداريد
توانِ نگه داشتن اگر نداريد
خراب نكنيد احساسِ پاكِ آدمهايى كه بعد از شما
ميخواهند واقعاً عاشقى كنند
شما مى آييد
وعده اى ميدهيد
سرتان را مى اندازيد و مى رويد به ناكجا
آدمِ بعد از شما اما
بايد جان بكَنَد تا ثابت كند مثلِ شما و امثالِ شما نيست
عرضه ى دوست داشتن اگر نداريد،
خراب نكنيد همين اندك ريتمِ شيرينِ عاشقى را كه جريان دارد

مشاهده همه ی 6 نظر
~~>گـــــــوله نمــــــک
مهربونمهربون
~~>گـــــــوله نمــــــک

جغرافیایِ خوبی نیست رفیق زمین مهربونی رو کم داره

جغرافیایِ خوبی نیست رفیق زمین مهربونی رو کم داره

جغرافیایِ خوبی نیست رفیق
زمین مهربونی رو کم داره
بیا با هم یه کار بزرگی کنیم
بیا من و تو
شروع این مهربونی باشیم
به دور از غرور
بیا من و تو
حال خوبِ همدیگه باشیم..

مشاهده همه ی 2 نظر