لحظه  بروز رسانی 
hossein
hossein

اون مردایـــــــی که با یـــه نــــه گفتنشون میفهمـــــی که دیگــــه نبایــــــد

اون مردایـــــــی که با یـــه نــــه گفتنشون
میفهمـــــی که دیگــــه نبایــــــد اصـــــرار کنــی
اونــــی که قبل از مهمونــــــی بایــــد لباستـــــو
نشـــــون بــــــدی تا تاییـــــدش کنــــــه
اونـــی که وقتی بهتــــ اخـــــــم میکنه
باید شالتــــــــو بکشـــــی جلــــــــو
اونـــــی که وقتــــــی میخــــــــوای از پیشش بــــری
دست میکشه رو لبتـــــ و میگـــــــــه
کمـــــــرنگ کــــــن اون رژتـــــــو
اونــــــــــی که وقتــــــــی تــوی یه جمعید از بغلتــــ تکـــــــون نمیخــــوره
اونـــــی که تـــــوی سرمــــــــا یـــــــخ میـــــــزنــــــــه
ولی وایمیسه ســـــــرکوچــــه تا تـــــو بــــری توی خونـــــــــه
اونـــی که اگه بخوای اشتباه کنـــی پیش خـــــودت میگــــــی
اگه بفهمـــــــــه میکشتم
اونی که خنــــــــده و شیطونیــــــــــاش فقط و فقط مــــــــــال خــــــــــودتــــــــه
و اخمش مــــــال بقیــــــــــــه
به این میگــــــــن
مــــــــــــــــــــــــــرد
http://8pic.ir/images/99262502291422356758.jpg

مشاهده همه ی 5 نظر
hossein
hossein

دُختـَرے نیسـتـَم کـه هـَرزگـــے کـُنـَم! زنـانگــے وَ مـُـحَـبـَتم را بـا هـَر

floating.gifدُختـَرے نیسـتـَم کـه هـَرزگـــے کـُنـَم!
زنـانگــے وَ مـُـحَـبـَتم را
بـا هـَر مــردے تقسـیم نمـے کنم
عشـقَم تنها خــاص ِ یکـــ نـفر اَســت
غـَرق ِ عـــــشــــــق خواهــم کرد
آنکه خاص ِ من باشـد
طــورے کـه بـــے نیاز شـود از عـشق،
ســیرابــ شـود از زندگـــے
تا جــان به در بـَرَم، آغوشـَم تنها سـَهم اوسـتــfloating.gifPretty face Wallpapers Pictures Photos Images

مشاهده همه ی 1 نظر
✘غـ ɠђคzคl ــزال✘ دیـگهـ مثــ قبلـنـا نـمیـتــونـمــ بیــامــ ایـنـجــا(╥﹏╥)
ناراحتناراحت
✘غـ ɠђคzคl ــزال✘ دیـگهـ مثــ قبلـنـا نـمیـتــونـمــ بیــامــ ایـنـجــا(╥﹏╥)

ﺑــــــــــــــــــــــــــــــــــﻮﺩ.ﺗﻠﺦ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﻢ!ﮐﻠﻤﻪ ﺍﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﯼ


ﺑــــــــــــــــــــــــــــــــــﻮﺩ...
ﺗﻠﺦ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﻢ!
ﮐﻠﻤﻪ ﺍﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﯼ ﺗﻤﺎﻡ ﺣﺴﺮﺕ ﺩﻧﯿﺎ!
" ﺑـــ ـﻮﺩ " ﯾﻌﻨﯽ: "ﺩﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺖ"
ﯾﻌﻨﯽ: ﺗﻮ ﻣﺎﻧﺪﯼ ﻭ ﺣﺠﻢ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ !
ﯾﻌﻨﯽ: ﺻﺪﺍﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﺨﻮﺍﻫﯽ ﺷﻨﯿﺪ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
.*•.¸♥¸.•*یگانه(ملکه زمزمه خیال.*•.¸♥¸.•*
مهربونمهربون
.*•.¸♥¸.•*یگانه(ملکه زمزمه خیال.*•.¸♥¸.•*

ـــادمــــان بـاشـــــد وقـــتـــی کســـی را بـــه خـــودمـــان

21%20love%20%287%29.jpg

ـــادمــــان بـاشـــــد

وقـــتـــی کســـی را بـــه خـــودمـــان وابــســتـــه کــردیــــم

در بـــرابـــرش مـسئــولیــــــم ...

در بـرابـــــر اشکـهـایـــــــش

شـــکستـــن غـــرورش

لحــظـــه هـای شــکستـنـــش در تـنـهــایــــــی

و لــحــظــه هــای بـــی قـــراریـــــــش

و اگــــــر یـــــادمــــان بــــــــرود

در جـــایـــــــــی دیگـــــــــــر

سرنــــــوشـــــــــت یادمــــــــــان خـــواهـــــــد آورد

و ایــــن بار مـا خــــــود فـرامــــــوش خـــواهیـــم شــــــــد ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
.*•.¸♥¸.•*یگانه(ملکه زمزمه خیال.*•.¸♥¸.•*
مهربونمهربون
.*•.¸♥¸.•*یگانه(ملکه زمزمه خیال.*•.¸♥¸.•*

 خدایـــــــــــــــــــــــــــــا … چه ساختــــــــه ایــــــــــــــــــــــــــــ … د

girl_in_rain.jpg

 خدایـــــــــــــــــــــــــــــا …

چه ساختــــــــه ایــــــــــــــــــــــــــــ …

دل آدم هایت یکــــــــــــــــی ازیکــــــــــــــــی سنگــــــــــــی تر …

دروغ هایشان یکــــــــــــــــــــی از یکـــــــــــــــی زیباتر …

نگاه هایشان یکــــی از یکـــــــــــی معنی دار تر و سنگین تر …

روحشان یکـــــــی از یکـــــــــــــی هـفـــتـــــــــــ رنـــگـــــــــــ تر …

و

هر یک برای خود ،

یکــــــــــــــی از یکـــــــــــــــی خــــــــــــــدا تـــــــــر !…


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید