لحظه  بروز رسانی 
asali_76
asali_76

دوست دختر حسني بهش گفت :حسني ميايي بريم حموم ؟

دوست دختر حسني بهش گفت :حسني ميايي بريم حموم ؟
.
.
حسني : ميام ميام

چيه؟ نكنه انتظار داشتين بگه نه نميام ، نه نميام !!
تنبل هست ، خر كه نيست

نظرات برای این پست غیر فعال است
asali_76
asali_76

شعر از خودم:ندیم هیچ کس را مهربان تر                                       زمادر در تمام

شعر از خودم:

ندیم هیچ کس را مهربان تر                                       زمادر در تمام زندگانی

شوم آسوده از هر رنج و دردی                                   نگاهم میکند با مهربانی

ز لبخندش لبم پر خنده گردد                                      ز اندوهش ببازم رنگ و رو را

چو در آغوش گرمش جای گیرم                                  درون قلب خود میبینم او را

رود از یاد من هر رنج و دردی                                     چو میبینم نگاه مادرم را

ز شادی میکنم پرواز وقتی                                        نوازش میکند موی سرم را

خدای مهربان من تو دادی                                         صفا و مهربانی را به مادر

به غیر از تو خدایا هیچ کس نیست                             در این دنیا ز مادر مهربان تر 

مشاهده همه ی 91 نظر
asali_76
asali_76

ﺑﺪﺑﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺆﻣﻦ ﮐﺴﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ: . . . .

ﺑﺪﺑﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺆﻣﻦ ﮐﺴﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ببینه ﺯﻧﺶ ﻫﻢ اوﻧﺠﺎﺳﺖ...!
یعنی ﺣﻮﺭﯼ موری ﺗﻌﻄﯿﻞ...

نظرات برای این پست غیر فعال است
asali_76
asali_76

دیشب رفتیم پارک نزدیکه خونه دوستم،گفتم?? وای چقد اینجا خلوته،یه نگاهی

دیشب رفتیم پارک نزدیکه خونه دوستم،گفتم??
وای چقد اینجا خلوته،یه نگاهی به من کرد وداد زد??
پلیس! پلیس!??????
یه دفه کلی دختر و پسر
از بین درختا ودستشویی وپشت دیوار
شروع کردن به فرار??????
تاحالا پارکی به اون شلوغی ندیده بودم????????


مشاهده همه ی 5 نظر
asali_76
asali_76

با تو از یک جایی به بعد ، دیگر دست و

عکس های جذاب از چهره دختران

با تو از یک جایی به بعد ، دیگر دست و پا نمیزنم ، دل دل نمیکنم ، داد و بیداد نمیکنم !
از یک جایی به بعد فقط سکوت میکنم و فکر میکنم به روزهایی که گران بودم که دلم را در انبار وجودم احتکار کرده بودم ، که کم پیدا بودم …
فراوانی هیچ وقت خوب نیست …
فراوان که باشی ، می مانی و گند میزنی

نظرات برای این پست غیر فعال است
asali_76
asali_76

گــــــــاه می توانــــــــ تمامـــــــــ زندگیــــــ را در اغوشـــــــــ گرفتــــــــ ا

عکس های جذاب از چهره دختران

گــــــــاه می توانــــــــ تمامـــــــــ زندگیــــــ را در اغوشـــــــــ گرفتــــــــ

اگــــــــــــــــــ ــــ ــ ـــــــــــــــــر

تمامـــــــ زندگیتـــــــــــــ یکـــــــ نفــــــ ــــ ـــــــر باشـــــــــــــد..

نظرات برای این پست غیر فعال است
asali_76
asali_76

از الان داره به بچم حسودیم میشه کصافطططططططط چه مامان چیگری

از الان داره به بچم حسودیم میشه کصافطططططططط

چه مامان چیگری داره

مشاهده همه ی 189 نظر
asali_76
asali_76

رفیق!! پیراهنم را بزن بالا. کمرم را دیدی؟ نترس چیزی نیست.!

رفیق!!
پیراهنم را بزن بالا...
کمرم را دیدی؟
نترس چیزی نیست...!
اینها فقط جای خنجرند، من نفهمیدم در رفاقت چه شد!!
"تو مواظب باش"

 

مشاهده همه ی 54 نظر
asali_76
asali_76

گریه میکردگرگ. وقتی میدید سگ بخاطر تکه استخوانی لگدهای

گریه میکردگرگ...
وقتی میدید سگ بخاطر
تکه استخوانی لگدهای
چوپان راتحمل میکرد......

 

مشاهده همه ی 9 نظر
asali_76
asali_76

باور کن بعضــــــــی دردها گفتـــــنی نیست رفــــــیق‌‌. نــــــگو محرم نــــــــِــمیدا

باور کن بعضــــــــی دردها گفتـــــنی نیست رفــــــیق‌‌...
نــــــگو محرم نــــــــِــمیدانمت!!!
نـــــــــــَه....
تــــــــو مَحرم ترینـــــــــی بر مــــَن....
امــــــّــا بعضی دردها گفــــــتن نــــــَـدارد....
مــــــــرور بعضی دردها آنـــــــــــقَدَر درد دارد که تــــکرارش حــــــتی برای خــــودم هم سَنگـــــــین است...
آنــــــقَدَر سنــــگین که به زانــــــــو می اندازد مــــَــرا...
بغــــــض چشمانم را که دیدی بغــــــــض نــــَکن...
لــــــَرزش دستهایم را که دیـــــدی هیــــــچ نــــگو... فَقــــَــط دستم را بگیری کافـــــــــیست...
هیــــــــــچ نگـــــو...
بعضـــــــی دردها با دلــــــداری سَبُک نِمیشونـــــد...
بِخُدا بیشتر دردم مـــــــی آید...
بعضــــــی دردها بــــــــ ـــــَد دردی هـــــَستند رِفــــیق..بــــــَد دردی...

 

مشاهده همه ی 6 نظر