لحظه  بروز رسانی 
عسل
خوشحالخوشحال
عسل
پست شماره 317995452 از عسل

.

مشاهده همه ی 3 نظر
علی احمدی (حادثه)
عاشقعاشق
علی احمدی (حادثه)

عشق می خواهد دلم، قلب تو کاری می کند؟

عشق می خواهد دلم، قلب تو کاری می کند؟

عشق می خواهد دلم، قلب تو کاری می کند؟
از برای بوسه لب های تو ، یاری می کند؟

همچو ایّام گذشته ، بهر دیدارم دلت
شور دارد؟ دم به دم ، لحظه شماری می کند؟

گر بخواهم بار دیگر واله و شیدا شوم
عشوه های دلکِشت رفع خماری می کند؟

اَر دلم ، همچون کبوتر ، پَر کِشد بَر بام تو
قلبت آنرا صید ، چون باز شکاری می کند؟


حادثه..........ناز کم کن.....

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
عسل
خوشحالخوشحال
عسل
پست شماره 317957239 از عسل

.

مشاهده همه ی 2 نظر
عسل
خوشحالخوشحال
عسل
/

/

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید