لحظه  بروز رسانی 
**M*A*E*D*E*H**
قبراققبراق
**M*A*E*D*E*H**

دستش که به آب خورد.یادش افتاد وصیت های علی را.کنارش بمان

دستش که به آب خورد...یادش افتاد وصیت های علی را...
کنارش بمان مظلوم تر از او نیست...
چنان سراسیمه بازگشت که دست هایش را جاگذاشت...

مشاهده همه ی 1 نظر
**M*A*E*D*E*H**
قبراققبراق
**M*A*E*D*E*H**

حسین فریاد می زند: "هل من ناصر ینصرنی؟"و من درحالی که

حسین فریاد می زند: "هل من ناصر ینصرنی؟"
و من درحالی که نمازم قضا شده است می گویم:
لبیک یاحسین! لبیک...
حسین نگاه می کند لبخندی می زند و به سمت دشمن تاخت می کند...
و من باز می گویم:
لبیک یاحسین!لبیک...
حسین شمشیر می خورد من سر مادرم داد می زنم و می گویم:
لبیک یا حسین!لبیک...
حسین سنگ می خورد، من در مجلس غیبت می گویم:
لبیک یا حسین! لبیک...
حسین از اسب به زمین می افتد عرش به لرزه در می آید و من در پس نگاه های حرامم فریاد میزنم
لبیک یا حسین ! لبیک... حسین رمق ندارد باز فریاد میزند: هل من ناصر ینصرنی؟
من محتاطانه دروغ میگویم و باز فریاد می زنم:
لبیک یا حسین لبیک...
حسین سینه اش سنگین شده است، کسی روی سینه است، حسین به من نگاه می کند می گوید: تنهایم یاریم کن...
من گناه می کنم و باز فریاد می زنم: لبیک...
خورشید غروب کرده است...
من لبخندی می زنم و می گویم:
اللهم عجل لولیک الفرج...
به چشمان مهدی خیره می شوم و می گویم:
"دوستت دارم تنهایت نمی گذارم..."
مهدی به محراب می رود و برای گناهان من طلب مغفرت می کند.
مهدی تنهاست...
حسین تنهاست..
من این را میدانم اما...{-31-}{-31-}{-31-}

مشاهده همه ی 6 نظر
**M*A*E*D*E*H**
قبراققبراق
**M*A*E*D*E*H**

ﺯﻣﯿـــﻦ ﻗﺎﻧـﻮﻥ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺩﺍﺭﺩ .ﻫــﻔﺖ ﻣﯿﻠﯿـــﺎﺭﺩ ﺁﺩﻡ!ﻭ ﻓﻘـﻂ ﺑـﺎ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ

ﺯﻣﯿـــﻦ ﻗﺎﻧـﻮﻥ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺩﺍﺭﺩ ...
ﻫــﻔﺖ ﻣﯿﻠﯿـــﺎﺭﺩ ﺁﺩﻡ!
ﻭ ﻓﻘـﻂ ﺑـﺎ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺁﻧﻬــﺎ
ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺗﻨﻬـﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯽ
ﻭ ﺧﺪﺍ ﻧﮑـــﻨﻪ ﮐـﻪ ﺁﻥ ﯾـﮏ ﻧﻔـــﺮ
ﺗﻨﻬﺎﯾﺖ ﺑﮕــــﺬﺍﺭﺩ،
ﺁﻥ ﻭﻗﺖ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺕ ﻫـــﻢ
ﻏﺮﯾﺒـﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯼ . . . 
.
.
حسین پناهی

مشاهده همه ی 6 نظر
evansens
مهربونمهربون
evansens

ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﺎﻥ ﺭﻭﻧﺎﻟﺪﻭ ﺩﻋﻮﺕ ﺭﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﺳﺮﺍﻋﯿﻞ ﺭﺍ ﺭﺩ ﮐﺮﺩ


ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﺎﻥ ﺭﻭﻧﺎﻟﺪﻭ ﺩﻋﻮﺕ ﺭﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﺳﺮﺍﻋﯿﻞ ﺭﺍ ﺭﺩ

ﮐﺮﺩ . ﺭﻭﻧﺎﻟﺪﻭ ﮔﻔﺖ ﺍﮔﺮ ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﯾﮑﺒﺎﺭ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺍﺳﺮﺍﯾﯿﻞ

ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻓﯿﻔﺎ ﻣﻦ ﺭﻭ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎﺯﯾﮑﻦ ﺳﺎﻝ ﻣﻌﺮﻓﯽ

ﻣﯿﮑﻨﻪ ﻭﻟﯽ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﯿﺪﻭﻧﻦ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﺣﻖ ﻣﻦ ﺭﻭ

ﻣﯿﺨﻮﺭﻥ . ﻭﻟﯽ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﺪﺍﺭﯼ ﺍﻭﻥ ﮐﻮﺩﮎ ﮔﺮﺳﻨﻪ

ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺭﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﺳﺮﺍﯾﯿﻞ ﻧﻤﯿﺪﻡ

e38a902b43cabf8472adcc999883de02-425

مشاهده همه ی 2 نظر
nanadi
لوسلوس
nanadi

نامه خدابه انسانها صبح که بیدارشدی نگاهت میکردم،امامتوجه شدم که خیلی

نامه خدابه انسانها
صبح که بیدارشدی نگاهت میکردم،امامتوجه شدم که خیلی مشغول انتخاب لباسی که میخوای بپوشی،فکرمیکردم يه لحظه وقت داری بمن بگی"سلام"امابعددیدمت که ازجاپریدی،امادرعوض توبه دوستت تلفن زدی.باآن همه کارگمان میکنم که وقت نداری بامن حرف بزنی.متوجه شدم قبل ازنهارهی دوروبرت را نگاه میکنی؛شایدخجالت میکشیدی،يادم نکردي!بعدازانجام چندکاردرحالیکه تلویزیون نگاه میکردی،شام خوردی،بازم بامن صحبتی نکردی!به خانوادت شب بخیر گفتی و خوابیدي.نمیدانم چرابمن شب بخیرنگفتی؛امااشکالی نداردم...گرصبح بمن سلام کردی؟!صورتت راکه خستهء تکرارِ یکنواختی های روزمره بود لمس کردم چقدرمشتاقم که بگویم چطورمی توانی زندگیه زیباترومفیدتررا تجربه کنی،احتمالاًمتوجه نشدی که من در کنارت وبرای کمک بتوآماده ام.من آنقدر دوستت دارم که هميشه منتظرتم،منتظر یک سرتکان دادن،یک دعا،یک فکریاگوشه ای ازقلبت که بسوی من آید،به امید روزيکه کمی بمن وقت بدهی
بخاطرخودت!آیاوقت داری که این نامه رابرای دیگرعزیزانم بفرستی؟اگرنه عیبی نداردمن همیشه دوستت دارم ،خدا

مشاهده همه ی 2 نظر
میلاد آریایی ❹ اَللّــــــهُمَّ عَجِّــــل لِوَلـــیِّکَ الفَــــرَج❹
ورزشکارورزشکار
میلاد آریایی ❹ اَللّــــــهُمَّ عَجِّــــل لِوَلـــیِّکَ الفَــــرَج❹


http://up.vbiran.ir/uploads/14163140548298711112_Liner-Shabha_WwwShabhayetanhayiir-12.gifhttp://up.vbiran.ir/uploads/14163140548298711112_Liner-Shabha_WwwShabhayetanhayiir-12.gif
www.roozgozar.com-2166.gif
www.roozgozar.com-2166.gif1_5.jpgwww.roozgozar.com-2166.gifrabana%5B1%5D.jpgwww.roozgozar.com-2166.gif1_99084012094826631728 (1).jpgwww.roozgozar.com-2166.gif
8sbtrz8ljkgibc98lmu.jpg
www.roozgozar.com-2166.gif686680_Wd91vVWI.jpg

www.roozgozar.com-2166.gif1373659264341.jpgwww.roozgozar.com-2166.giftarahaan_afsaneh.gif
www.roozgozar.com-2166.gif13777783091.jpg
www.roozgozar.com-2166.gif17.gif
8eucqcw.gif
www.roozgozar.com-2166.gif

مشاهده همه ی 67 نظر
**M*A*E*D*E*H**
قبراققبراق
**M*A*E*D*E*H**

دیدی تا یه جوک باحال میبینی درجا کپی میکنی وبعدش پخش

دیدی تا یه جوک باحال میبینی درجا کپی میکنی وبعدش پخش میکنی !!!
حالاببینم سوره ای ازقرآن که معادل یک سوم قرآن هست راچکارش میکنی..
  ﷽
﴿.قُل.هُوَ.اللَّهُ.أَحَدٌ.۞.اللَّهُ.الصَّمَدُ.۞.لَمْ.يَلِدْ.وَلَمْ.يُولَدْ.۞.وَلَمْ.يَكُن.لَّهُ.كُفُوًا.أَحَد.﴾.tt. 


فکرش رابکن..
روزقیامت باخودت میگی کاش بیشتر میفرستادم..!
سُبحانَ الله يا فارِجَ الهَمّ وَ يا کاشِفَ الغَمّ فَرِّج هَـمّی وَ يَسّر اَمری وَ ارحِم ضَعفی وَ قِلَـّةَ حيلَتی وَ ارزُقنی حَيثَ لا اَحتَسِب يا رَبَّ العالَمين حضرت محمد(ص) فرمودند هر کسی این دعا را بین مردم پخش کند گرفتاریهایش حل شود.

مشاهده همه ی 8 نظر
طلبه سید ♥صَلّـی اللهُ عَلَیـکِ یا فاطمــة الــزهراء♥
خوشحالخوشحال
طلبه سید ♥صَلّـی اللهُ عَلَیـکِ یا فاطمــة الــزهراء♥

سلام علیکم به افتخار این بانوی ولایتمدار ایرانی که این روزا

سلام علیکم

به افتخار این بانوی ولایتمدار ایرانی که این روزا خیلی توسط دشمنان داخلی و خارجی مورد تمسخر قرار میگیره ببینم چقدر لایک و بازنشر میزنین...

بنده خدا خیلی سر هواداری از ولایت امام خامنه ای اذیت شده و میشه...

elham%2520charkhande.jpg
av6lxyxl6w66tfct1dl4.jpg
%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%85+%DA%86%D8

{-35-}دور از انصافه بازنشر نکنین...{-35-}

برای رسیدن پیام دست دیگران بازنشر کنین تا چشم دشمنان امام خامنه ای کور بشه...

40915716358105202451.jpg
29816446912655016539.jpg

مشاهده همه ی 113 نظر
مدافع حرم
ناراحتناراحت
مدافع حرم

80851ec648cab12099db2b5d3528eecd-425

مشاهده همه ی 10 نظر
ƛMƖƦ ʆƠƝ
عاشقعاشق
ƛMƖƦ ʆƠƝ

مشاهده تصاویر بیشتر اَگـہ واقعا مُسَلمون هستی این مطلب

2804989b53f04d4523a26a6aef19871b-425
مشاهده تصاویر بیشتر
اَگـہ واقعا مُسَلمون هستی این مطلب رو پست مجدد کن و بـہ اشتراک بذار . . .
خواهش حداقل بخاطر سردار دو عالم پیامبر بزرگـ اسلام ( حضرت محمد (ص) ) این مطلب رو پست مجدد کنید و به اشتراک بذارید ، تا همه از این مطلب با خبر بشن . . .

مشاهده همه ی 16 نظر