بازی آنلاین کارتی فوتبالی
لحظه  بروز رسانی 
___امیرمحمد___
قبراققبراق
___امیرمحمد___
10531517043375840053.jpg

پشتِ هر سکوتم "دوست داشتنیست"
که نمیدانی نه جنسش نه رنگش را،
فقط من میدانم
و دلی که تا ابد برایِ توست...!

گروه عاشقی
مشاهده همه ی 4 نظر
___امیرمحمد___
قبراققبراق
___امیرمحمد___
quote_1498161741245.png

قدری چشیداز لب سرخت فقیه گفت
زین پس حلال، خوردن الکل ولی کمش!

مشاهده همه ی 5 نظر
___امیرمحمد___
قبراققبراق
___امیرمحمد___

بازی حــــــکم...

دم ازبازی حـــــکم میزنی!

دم ازحـــکم دل میزنی!

بس به زبــــان قمــــار برایت میــــگویم!

قـــمارزندگی را به کسی باخــــتم که تک دل راباخشت برید!

باخـــــت زیبایی بود!

یادم گرفتم به دل دل نبندم!

یادگرفتم ازروی دل حــــــکم نکنم!
151.jpg


مترسک

مشاهده همه ی 20 نظر
___امیرمحمد___
قبراققبراق
___امیرمحمد___

{-7-}{-7-}{-25-}{-50-}

ﺑﻪ ﻳﻪ ﮊﺍﭘﻨﯽ ﻭ ﺁﻟﻤﺎﻧﯽ ﻭ ایرانی ﻧﻔﺮﻱ 50 ﺗﺎ ﻣﻮﺯ ﻭ ﻳﮏ ﻣﻴﻤﻮﻥ ﺩﺍﺩﻥ گفتن؟

ﺑﺎ ﺩﺍﺩﻥ ﺍﻳﻦ 50 ﺗﺎ ﻣﻮﺯ ﺑﻪ ﻣﻴﻤﻮﻧﺘﻮﻥ

ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻬﺶ ﺣﺮﻑ ﺯﺩﻥ ﻳﺎﺩ ﺑﺪﻳﺪ.

ﺍﻭﻣﺪﻥ ﺩﻳﺪﻥ ﮊﺍﭘﻨﯿﻪ 50 ﺗﺎﻣﻮﺯﻭ ﺩﺍﺩ

ﻣﻴﻤﻮﻧﻪ ﺧوﺭﺩﻩ ﻫﻴﭽﻲ ﻳﺎﺩ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ

ﺁﻟﻤﺎﻧﯿﻪ ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻨﻄﻮﺭ

ﺑﻌﺪ ﺭﻓﺘﻦ ﺳﺮﺍﻏﻪ ایرانیه ﺩﻳﺪﻥ 49

ﺗﺎ ﻣﻮﺯﻭ ﺧﻮﺩﺵ ﺧﻮﺭﺩﻩ

ﻭ ﻣﻴﻤﻮﻧﻪ ﺩﺍﺭﻩ ﺑﺎ ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﻣﯿﮕﻪ: 

مَمَد تورو خدا آخری و نصف کن با هم بخوریم !😂😂😂

🙊 🙊{-84-}{-84-}

مشاهده همه ی 35 نظر
___امیرمحمد___
قبراققبراق
___امیرمحمد___

.آمــوختــه ام،..

که دیگــر دلم برای "نبــودنـت" تنگ نشــــود...

راستی،

دروغ گفتن را نیز، خوب یاد گرفتـه ام...!

"حال مـــن خوب اســت" ... خوبِ خوب ...
نتیجه تصویری برای عکس خوب بودن حال

مشاهده همه ی 83 نظر
___امیرمحمد___
قبراققبراق
___امیرمحمد___


576044_uA3KI9Lz.jpg


 

خدایا بعضی‌‌ها رو از بچگی‌ سخت امتحان میکنی‌ ....!

 

اصلا انگار بعضی‌‌ها رو از بچگی‌ بزرگ آفریدی!!!


576044_t7SuJJOb.jpg

مشاهده همه ی 24 نظر
___امیرمحمد___
قبراققبراق
___امیرمحمد___

غمگینم...

مثل عکسی در اعلامیه ی ترحیم

که خنده اش همه را می گریاند...

مشاهده همه ی 26 نظر
ayhan
آروم و عادیآروم و عادی
ayhan

@fatima-00-
7zcf_28.08.2016_-_1.jpg

(ترجمه خودم)

هیچ كس بدون تغییر نمی ماند ...

روزی گرم هستند ...

و یك روز مثل یخ ...

انسانها هم تغییر میكنند ...

مانند فصلها ...


تبسم پاییز
مشاهده همه ی 51 نظر
___امیرمحمد___
قبراققبراق
___امیرمحمد___


بیچاره مترسک سرتاسر سال

از مزرعه محافظت می کرد

ولی با آغاز فصل سرما

تنش هیزم کشاورز شد

آری،پاداش وفاداری جز این نیست


Related image

نوشته مترسک

مشاهده همه ی 18 نظر