بروز رسانی 
آذر
آروم و عادیآروم و عادی
آذر
پست شماره 321627734 از آذر

-

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
آذر
آروم و عادیآروم و عادی
آذر
پست شماره 321626075 از آذر

-

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Najla
آروم و عادیآروم و عادی
Najla

ـــــــــــــــــــ همیشه در جانم

ـــــــــــــــــــ همیشه در جانم

ـــــــــــــــــــهمیشه در جانم بودے ؛ در لبانم
در چشمانم در سرم
رنج و اشتیاقم بودے
و آن چیز شگفتی ڪه انسان به یاد می آورد
تا زندگی ڪند و بازگردد.
قدرت عجیبی دارم
ڪه تاڪنون همانندش را نیافتم
قدرت رویا پردازے و تصورت.
هنگامی ڪه منظره اے یا واژه اے را بشنوم
و با خودم از آن حرف بزنم
جواب تو را در گوشم می شنوم.
گویی ڪنار من ایستاده اے
و دستت در دست من است.!!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ❣

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
آذر
آروم و عادیآروم و عادی
آذر
پست شماره 321619754 از آذر

-

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید