بروز رسانی 
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

ــــــــــــــــــ من اندوهگین نیستم خود اندوهِ عالمم

ــــــــــــــــــ من اندوهگین نیستم خود اندوهِ عالمم

ــــــــــــــــــ

من اندوهگین نیستم
خود اندوهِ عالمم
سرزمینی در سینه‌ام گریه می‌ڪند...ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ❣

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
شاهین
شاهین
پست شماره 319896249 از شاهین

..

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

عهد بستم نفسم باشے، من باشم و تو

عهد بستم نفسم باشے، من باشم و تو

اے ڪہ بے تو نفسم تنگ است و دلم تنگ تر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

نمی‌دانم چہ بد ڪردم ڪہ نیڪم زار می‌دارے

نمی‌دانم چہ بد ڪردم ڪہ نیڪم زار می‌دارے

تنم رنجور می‌خواهے دلم بیمار می‌دارے

ے

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

رهِ صبر چون گزینم، منِ دل بہ باد دادہ

رهِ صبر چون گزینم، منِ دل بہ باد دادہ

ڪہ بہ هیچ وجہ جانم، نڪند قرار بی‌تو.

ے

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

بزن باران بہ رگبرگ صداے خیس احساسم

بزن باران بہ رگبرگ صداے خیس احساسم

بدون چتر مے خواهم ڪنارت گام بردارم

ے

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

بہ ڪجا رسم وفادارے عشاق چنین است

بہ ڪجا رسم وفادارے عشاق چنین است

ڪہ دلے را بہ غم و غصہ بسوزانے دوست

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

نازے است تو را جانا هر لحظہ فزونش باد

نازے است تو را جانا هر لحظہ فزونش باد

تو باشے و من باشم این ناز خریدن ها

ے

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

لحظہ اے بنشین ڪنارم دل بدہ ، آتش بگیر

لحظہ اے بنشین ڪنارم دل بدہ ، آتش بگیر

این غزل روزے برایت یادگارے مے شود

ے

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید