بروز رسانی 
Najla
آروم و عادیآروم و عادی
Najla

تو هم تحمل اشک مرا نخواهی داشت

تو هم تحمل اشک مرا نخواهی داشت

مخواه گریه کنم، بغض ابر سنگین است

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Najla
آروم و عادیآروم و عادی
Najla

چون فتنه آن چشمم و آشفته آن زلف

چون فتنه آن چشمم و آشفته آن زلف

در میکده بنشینم و زنّار ببندم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Najla
آروم و عادیآروم و عادی
Najla

عمری دلم به سینه فشردی در انتظار

عمری دلم به سینه فشردی در انتظار

تا در کشم به سینه و در بر فشارمت

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Najla
آروم و عادیآروم و عادی
Najla

تا که هشیاری و با خویش مدارا می کن

تا که هشیاری و با خویش مدارا می کن

چونک سر مست شدی هر چه که بادا بادا

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Najla
آروم و عادیآروم و عادی
Najla

حسن تو هرجا كه طبل عشق فرو كوفت

حسن تو هرجا كه طبل عشق فرو كوفت

بانگ برآمد كه غارت دل و دين است

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Najla
آروم و عادیآروم و عادی
Najla

هر که سودای تو دارد چه غم از هر که جهانش

هر که سودای تو دارد چه غم از هر که جهانش

نگران تو چه اندیشه و بیم از دگرانش

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Najla
آروم و عادیآروم و عادی
Najla

من بی تو در غریب ترین شهر عالمم

من بی تو در غریب ترین شهر عالمم

بی من تو در کجای جهانی که نیستی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Najla
آروم و عادیآروم و عادی
Najla

ماهی تویی و آب من و تنگ، روزگار

ماهی تویی و آب من و تنگ، روزگار

من در حصار تنگ و تو در مشت من اسیر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Najla
آروم و عادیآروم و عادی
Najla

مه روشن میان اختران پنهان نمی‌ماند

مه روشن میان اختران پنهان نمی‌ماند

میان شاخه‌های گل مشو پنهان که پیدایی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Najla
آروم و عادیآروم و عادی
Najla

هزار جان به ارادت تو را همی‌جویند

هزار جان به ارادت تو را همی‌جویند

تو سنگدل به ‌لطافت دلی نمی‌جویی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید