بروز رسانی 
Najla
آروم و عادیآروم و عادی
Najla

ــــــــــــــــــــ وقتی خیال و

ــــــــــــــــــــ وقتی خیال و

ــــــــــــــــــــوقتی خیال و چشم تو با هم یڪی شود
باید ڪه بشڪند لب و اندیشه،خواب را

وقتی لبانِ ناز تو امشب پر از "مِی" است
ساقی چرا به جام بریزد شراب را .....
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ❣

مشاهده همه ی 1 نظر
آذر مدیر گروه لاله های سرخ
آروم و عادیآروم و عادی
آذر مدیر گروه لاله های سرخ
پست شماره 322135392 از آذر مدیر گروه لاله های سرخ

-

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
آذر مدیر گروه لاله های سرخ
آروم و عادیآروم و عادی
آذر مدیر گروه لاله های سرخ

ادما اونقدر دلیل برای متنفر بودن از هم دارن

ادما اونقدر دلیل برای
متنفر بودن از هم دارن که
دیگه وقتی برای دوست
داشتن هم ندارند

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
آذر مدیر گروه لاله های سرخ
آروم و عادیآروم و عادی
آذر مدیر گروه لاله های سرخ
پست شماره 322133431 از آذر مدیر گروه لاله های سرخ

-

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
آذر مدیر گروه لاله های سرخ
آروم و عادیآروم و عادی
آذر مدیر گروه لاله های سرخ
پست شماره 322133363 از آذر مدیر گروه لاله های سرخ

-

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
آذر مدیر گروه لاله های سرخ
آروم و عادیآروم و عادی
آذر مدیر گروه لاله های سرخ
پست شماره 322131212 از آذر مدیر گروه لاله های سرخ

-

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید