لحظه  بروز رسانی 
زیباترین نگاه عاشقانه - مدیر نبض احساس
آروم و عادیآروم و عادی
زیباترین نگاه عاشقانه - مدیر نبض احساس

❤️┄┅┅✿❀❤️❀✿┅┅┄┄❤️ بعد از تو.! هیچکس

❤️┄┅┅✿❀❤️❀✿┅┅┄┄❤️ بعد از تو.! هیچکس

❤️┄┅┅✿❀❤️❀✿┅┅┄┄❤️

بعد از تو...!

هیچکس برای من تکرار نخواهد شد


❤️┄┅┅✿❀❤️❀✿┅┅┄┄❤️

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
زیباترین نگاه عاشقانه - مدیر نبض احساس
آروم و عادیآروم و عادی
زیباترین نگاه عاشقانه - مدیر نبض احساس

❤️┄┅┅✿❀❤️❀✿┅┅┄┄❤️ بین لبان تو و چشمان من

❤️┄┅┅✿❀❤️❀✿┅┅┄┄❤️ بین لبان تو و چشمان من

❤️┄┅┅✿❀❤️❀✿┅┅┄┄❤️

بین لبان تو و چشمان من

واژه های سکوتیست

که زمین تو را با آسمان چشمانم گره می زند

جنون که می گیرم و

چشمانم که خیس میشوند

جنون می گیری و

آبادیه زمین ات را به عصیان

می تکانی ...

❤️┄┅┅✿❀❤️❀✿┅┅┄┄❤️

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
زیباترین نگاه عاشقانه - مدیر نبض احساس
آروم و عادیآروم و عادی
زیباترین نگاه عاشقانه - مدیر نبض احساس

❤️┄┅┅✿❀❤️❀✿┅┅┄┄❤️ #من تــــــــــــــــو را#پنهان

❤️┄┅┅✿❀❤️❀✿┅┅┄┄❤️ #من تــــــــــــــــو را#پنهان

❤️┄┅┅✿❀❤️❀✿┅┅┄┄❤️

تــــــــــــــــو

را#پنهان

ولے بسیار دوست دارم


❤️┄┅┅✿❀❤️❀✿┅┅┄┄❤️

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید