لحظه  بروز رسانی 
Foad Tanha (دستگیر بی دست)
گرفتارگرفتار
Foad Tanha (دستگیر بی دست)

من خودم زندگی را میکنم و برایم مهم نیست چگونه


من خودم زندگی را میکنم و

برایم مهم نیست چگونه قضاوت می شوم...

چه انتظاری از مردم داری ؟؟؟

آنها حتی پشت سر خدا هم حرف می زنند...!!!!


مشاهده همه ی 4 نظر
Foad Tanha (دستگیر بی دست)
گرفتارگرفتار
Foad Tanha (دستگیر بی دست)

ساربان! دست نگه دار، رسیدیم؛ بس است ما در این


ساربان! دست نگه دار، رسیدیم؛ بس است

ما در این راه بجز درد ندیدیم بس است

خسته ام بال و پرم را دگر ای شمع! بسوز

هرچه که دور و بر عشق پریدیم؛ بس است

برو دیگر بگذار آخر دنیا برسد

اینهمه حرف و حدیث از تو شنیدیم؛ بس است

اهل مسجد! بگذارید به میخانه رویم

به همان حرف که گفتید، رسیدیم؛ بس است

سر بازارچه ی عشق تو مفلس شده ایم

بس که باقیمت دل،دردخریدیم...بس است...

طاقت غصه نداریم دگر در دل خود

زیر بار غم ایام خمیدیم؛ بس است

سرد شد باز هوا، گرمی خرداد کجاست؟

بس که در آتش دی ماه دمیدیم؛ بس است

شک ندارم که غم عشق بپایان برسد

بس که از خانه تردید، رمیدیم؛ بس است


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Foad Tanha (دستگیر بی دست)
گرفتارگرفتار
Foad Tanha (دستگیر بی دست)

من پریشان خاطرم امشب,دلآرامم کجاست؟ آنکه باعشقش بسوزاند,سرانجامم کجاست؟


من پریشان خاطرم امشب,دلآرامم کجاست؟

آنکه باعشقش بسوزاند,سرانجامم کجاست؟

آنکه برجانم بریزدآتشی ازعشق خود

باشرابی زان دو چشمش,پر کند جامم کجاست؟

آنکه بانازنگاهش,میکنددیوانه ام

یاکه باسوزلبانش,میکند رامم  کجاست؟

آنکه میکوبدسرم,هرلحظه بردیوار عشق

باچنان اشکی زچشمانش ,کند خامم کجاست؟


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Foad Tanha (دستگیر بی دست)
گرفتارگرفتار
Foad Tanha (دستگیر بی دست)

  علم روانشناسي می‌گوید: 1- وقتی یک نفر


 

علم روانشناسي می‌گوید:

1- وقتی یک نفر خیلی می‌خندد،حتی برای چیزهای احمقانه و پیش پا افتاده، بدانید او از درون عمیقا غمگین است.

2- اگر یک نفر خیلی می‌خوابد، بدانید که تنهاست.

3- اگر یک نفر کم حرف می‌زند و وقتی هم که حرف می‌زند سریع حرفش را می‌گوید و بعد دوباره سکوت می‌کند، بدانید که رازی در سینه دارد.

4- وقتی یک نفر نمی‌تواند گریه کند، بدانید ضعیف است.

5- وقتی یک نفر با یک روال غیر عادی و با حجم زیاد غذا می‌خورد، بدانید که تحت تنش قرار دارد.

6- وقتی یک نفر برای چیزهای کوچک گریه می‌کند، یعنی رقیق القلب و معصوم است.

8- وقتی یک نفر سریع به خاطر چیزهای کوچک عصبانی می‌شود، یعنی درگیر عشق است......

شما کدومشیییید؟!

 


مشاهده همه ی 2 نظر
Foad Tanha (دستگیر بی دست)
گرفتارگرفتار
Foad Tanha (دستگیر بی دست)

دلخسته ام از اینهمه دیوار ِ بی در که ای


دلخسته ام از اینهمه دیوار ِ بی در که

ای مهربان! یک پنجرہ با خود بیاور که

دنیا تو را برد و به نفرت هاش عاشق کرد
این غول تنها گوشه ی قصر خودش دق کرد

غولی که آخر توی فصلی سرد خواهد مُرد
یااز تو یا از شدّت سردرد خواهد مُردبرای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Foad Tanha (دستگیر بی دست)
گرفتارگرفتار
Foad Tanha (دستگیر بی دست)

همیشه به کسی تکیه کنید که به کسی تکیه نکرده


همیشه به کسی تکیه کنید که به کسی تکیه نکرده باشد
و او کسی نیست غیر از خدابرای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Foad Tanha (دستگیر بی دست)
گرفتارگرفتار
Foad Tanha (دستگیر بی دست)

  هــمـه ی قـراردادهــا را کـه روی کـاغـذهـای

 

هــمـه ی قـراردادهــا را کـه روی کـاغـذهـای بـی جـان نـمی نویسنـــــــــد...!

بــعـضی از عـهـدهــا را روی قــلـب هـای هــم مـی نــویــسـیـم... حـواست به ایـن عـهـدهـای غـیـر کـاغـذی بـاشـد...

مشاهده همه ی 1 نظر
Foad Tanha (دستگیر بی دست)
گرفتارگرفتار
Foad Tanha (دستگیر بی دست)

دقت کردین جملات وارونه چگونه است ؟ ((گنج))،((جنگ))مى شود)) ((درمان))،((نامرد))و((قهقهه))

دقت کردین جملات وارونه چگونه است ؟ ((گنج))،((جنگ))مى شود)) ((درمان))،((نامرد))و((قهقهه)) (( هق هق )) !!! ولى((دزد))همان((دزد))است ((درد))همان((درد))است و (( گرگ))همان(( گرگ))... آرى نمی دانم چرا((من))،((نم))زده است و((يار))،((راى))عوض كرده است! ((راه))گویی((هار)) شده و ((روز))به((زور))ميگذرد، ((آشنا))راجز در((انشاء))نميبينى و چه((سرد))است اين((درس))زندگى! اينجاست كه((مرگ))برايم ((گرم))ميشود چراكه ((درد))همان((درد))است دلم((آرامش))وارونه می خواهد...

مشاهده همه ی 1 نظر
Foad Tanha (دستگیر بی دست)
گرفتارگرفتار
Foad Tanha (دستگیر بی دست)

  عاری ازعاطفه ها تهی از موج وسراب


 

عاری ازعاطفه ها

تهی از موج وسراب

دورترازرفقا

خالی ازهرچی فراق......م

 نه عاشقم نه محتاج نگاهی

 که بلغزد برمن

دلم تنگ خودم گشته وبس.......
مشاهده همه ی 8 نظر