لحظه  بروز رسانی 
meysam boride a zendegiiiii
قاطیقاطی
meysam boride a zendegiiiii

پاییز نزدیک است و آغاز لحظه های دلگیری .لحظه های ورق

پاییز نزدیک است و آغاز لحظه های دلگیری ...

لحظه های ورق زدن خاطره ها در دل شب ...

لحظه های به یاد آوردن نخستین دیدار ها ...

لحظه های چکیدن اشک هایم بر روی خیانت هایت ...

و لحظه های جدایی دست هایت از دستهایم ...

و لحظه های پذیرفتن هم آغوشی تو با ....!!!!

.

.

.

.

ولحظه های کشتن تمام احساساتم 

و لحظه های ... 620929_ZMTp5sAk.jpg

مشاهده همه ی 2 نظر
meysam boride a zendegiiiii
قاطیقاطی
meysam boride a zendegiiiii

هر بار شکستی و تحقیرم کردی .شکستم و شکستم و پودرشدم

هر بار شکستی و تحقیرم کردی ...

شکستم و شکستم و پودرشدم !!!

سبک شدم که بر بادم دادی ...!!!

سبکتر از بال پروانه ها ...

رهاتر از نغمه قناری ها ...

و

حالا نوبت توست

ای بـــــــاد آرزو های من ،

بــــــــوز

و

پروازم  ده

که از شکستن دل رسم پرواز آموختم ......620929_eNRS48Uy.jpg

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
meysam boride a zendegiiiii
قاطیقاطی
meysam boride a zendegiiiii

روی ریل قطار می ایستیم و دستامونو به هم میدهیم،و به

روی ریل قطار می ایستیم و دستامونو به هم میدهیم،

و به افق مینگریم...

در افق فاصله ی کمی رو احساس میکنیم گویا به هم میرسیم و امید وار میشویم ؛

قدم هایمان را سریع تر بر میداریم ،

در راه حرف های عاشقانه ، میخنیدم  از آینده ی با هم بودنمان حرف میزنیم ....

به پایان فاصله ها ....

سریع و سریع تر راه میرویم نفس نفس میزنیم ..... می ایستیم و دیگر ادامه نمیدهیم

گویا این ریل تمامی نداشت و پایان مسیر فقط یک خطای دید بود......620929_v9BOWqfO.jpg

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
meysam boride a zendegiiiii
قاطیقاطی
meysam boride a zendegiiiii

وقتی محبت بین حیوانات کشف میشه ÷÷س باید عشق انسان ها

0.550107001361824467_irannaz_com.jpgوقتی محبت بین حیوانات کشف میشه ÷÷س باید عشق انسان ها فرق کلی با حیوانات داشته باشه ...نه خیانت ...نه شکست....

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
meysam boride a zendegiiiii
قاطیقاطی
meysam boride a zendegiiiii

زندگی بهم ثابت کرد رفاقتا بوی خیانت ونامردی میدن من تجربه

زندگی بهم ثابت کرد رفاقتا بوی خیانت ونامردی میدن من تجربه

زندگی بهم ثابت کرد رفاقتا بوی خیانت ونامردی میدن من تجربه میگیرم رفتار خودشونو به خودشون تحمیل کنم ..........

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید