لحظه  بروز رسانی 
آسوده
آروم و عادیآروم و عادی
آسوده
پست شماره 319655698 از آسوده

.

مشاهده همه ی 2 نظر
manuchehr
آروم و عادیآروم و عادی
manuchehr

مهر را در چشم تنگ ذره نور ديگرست بحر را

مهر را در چشم تنگ ذره نور ديگرست بحر را

مهر را در چشم تنگ ذره نور ديگرست
بحر را در تنگناي قطره شور ديگرست
گر چه نقشي هر دم از طوفان زند دريا بر آب
اشک ما را در فراق يار شور ديگرست

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
manuchehr
آروم و عادیآروم و عادی
manuchehr

از روزی که نامت ملکه ذهنم شد احساس می

از روزی که نامت ملکه ذهنم شد احساس می

از روزی که نامت
ملکه ذهنم شد
احساس می کنم جمجمعه ام
باشکوه ترین امپراطوری دنیاست

مشاهده همه ی 3 نظر
آسوده
آروم و عادیآروم و عادی
آسوده
پست شماره 319621602 از آسوده

.

مشاهده همه ی 3 نظر
manuchehr
آروم و عادیآروم و عادی
manuchehr

آرامش یعنی حروف اسم تـــــــــــAــــــــــــو

آرامش یعنی حروف اسم تـــــــــــAــــــــــــو

آرامش یعنی حروف اسم

تـــــ{-w67-}ــــــAــــــ{-w67-}ــــــو

که براے تلفظش مکث میکنم
تا لذتِ " جان دلم " گفتن هایـت
به جانِ من بنشیند ...

مشاهده همه ی 2 نظر
آسوده
آروم و عادیآروم و عادی
آسوده
پست شماره 319621576 از آسوده

.

مشاهده همه ی 2 نظر
manuchehr
آروم و عادیآروم و عادی
manuchehr

کاش هر صبح به دیدارِ "تــو"، بیدار شدن "تـــو"

کاش هر صبح به دیدارِ "تــو"، بیدار شدن "تـــو"

کاش هر صبح
به دیدارِ "تــو"، بیدار شدن
"تـــو" دوا باشی و
با عشقِ "تــو" بیمار شدن...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید