لحظه  بروز رسانی 
¨‘°ºO ati Oº°‘¨
شادشاد
¨‘°ºO ati Oº°‘¨

ایا زندگی چیزی غیر از عشق به علایق است؟

ایا زندگی چیزی غیر از عشق به علایق است؟

ایا زندگی چیزی غیر از عشق به علایق است؟{-w18-}{-w18-}{-w18-}

مشاهده همه ی 1 نظر
¨‘°ºO ati Oº°‘¨
شادشاد
¨‘°ºO ati Oº°‘¨

چقدر هر روز برای هدفت میجنگی؟ تلاش هیچـــــــوقت بی

چقدر هر روز برای هدفت میجنگی؟ تلاش هیچـــــــوقت بی

چقدر هر روز برای هدفت میجنگی؟
تلاش هیچـــــــوقت بی نتــیجه نیســت

نظرات برای این پست غیر فعال است
¨‘°ºO ati Oº°‘¨
شادشاد
¨‘°ºO ati Oº°‘¨
عشق است تجربی را

عشق است تجربی را {-41-}{-41-}{-41-}{-41-}{-41-}{-41-}{-41-}

مشاهده همه ی 90 نظر
¨‘°ºO ati Oº°‘¨
شادشاد
¨‘°ºO ati Oº°‘¨

ﺍﻭﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺷﺎﻋﺮﻣﻴﮕﻪ : : : :

ﺍﻭﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺷﺎﻋﺮﻣﻴﮕﻪ
ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻫﺎﺭﻭ ﻭﺍﮐﻦ ﻋﺸﻘﻮ ﺑﻴﺎﺭ ﺑﻪ
ﺧﻮﻧﻪ
ﻧﺸﻮﻥ ﺍﺯ ﻳﻪ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﭘﻨﻬﻮﻧﻲ
ﺧﺎﮐﺒﺮﺳﺮﻱ ﻣﻴﺪﻩ
ﻭﮔﺮﻧﻪ مث آدم ﺩﺭﻭ ﻭﺍﮐﻨﻪ ﺑﻴﺎﺩ ﺗﻮ !!{-7-}{-7-}{-7-}

مشاهده همه ی 43 نظر
¨‘°ºO ati Oº°‘¨
شادشاد
¨‘°ºO ati Oº°‘¨
پست شماره 319673321 از ¨‘°ºO ati Oº°‘¨
دلبر

{-41-}{-47-}{-44-}{-2-}{-41-}{-41-}{-41-}{-35-}

مشاهده همه ی 44 نظر
¨‘°ºO ati Oº°‘¨
شادشاد
¨‘°ºO ati Oº°‘¨

در رتبه بعد از گاز و بمب شیمیایی

در رتبه بعد از گاز و بمب شیمیایی

.

.

.

نماز خونه مدرسه پسرونه در مقام دوم مرگبارترین بوو در جهان قرار می‌گیرد{-7-}{-7-}{-7-}{-7-}{-7-}{-33-}{-33-}{-33-}

مشاهده همه ی 44 نظر
¨‘°ºO ati Oº°‘¨
شادشاد
¨‘°ºO ati Oº°‘¨

حیف نون داشته نمازمیخونده یه دفعه یه پرنده

حیف نون داشته نمازمیخونده

یه دفعه یه پرنده میاد میخوره بـه شیشه

میگه خدا مـن دارم باهات حرف می زنم

اونوقت تـو داری انگری برد بازی می کني؟
{-47-}{-47-}{-6-}{-6-}{-6-}

مشاهده همه ی 27 نظر
¨‘°ºO ati Oº°‘¨
شادشاد
¨‘°ºO ati Oº°‘¨

دختر کـه باشی مرهم مادر میشی عزیز پدر

دختر کـه باشی

مرهم مادر میشی عزیز پدر میشی

همدرد برادر میشی محرم شوهر

میشی

ولی حیف کـه عمه میشی و بـه باد میری
{-7-}{-7-}{-7-}{-7-}{-7-}

مشاهده همه ی 30 نظر
¨‘°ºO ati Oº°‘¨
شادشاد
¨‘°ºO ati Oº°‘¨

بـه دختره میگم چرا ایقد خودتو می‌گیری؟ .

بـه دختره میگم چرا ایقد خودتو می‌گیری؟
.
.
.
.
.
.
میگه اگه مـن خودمو نگیرم تـو میای منو بگیری؟
.
سریع از محل وقوع حادثه دور شدم
{-7-}{-7-}{-7-}{-7-}{-2-}{-21-}{-7-}{-58-}{-58-}{-58-}{-58-}{-58-}{-58-}{-58-}{-59-}{-59-}{-59-}{-59-}{-59-}{-59-}{-59-}{-50-}{-50-}{-50-}{-50-}

مشاهده همه ی 20 نظر