لحظه  بروز رسانی 
atena
آروم و عادیآروم و عادی
atena

ادم بودن عبارت قشنگیه چون فرقی

ادم بودن عبارت قشنگیه چون فرقی

ادم بودن
عبارت قشنگیه
چون فرقی
بین زن و مرد نمیزاره
قلب و مغز ادمها
جنسیت نداره...

مشاهده همه ی 1 نظر
atena
آروم و عادیآروم و عادی
atena
خسته اما

خسته اما...

مشاهده همه ی 3 نظر
atena
آروم و عادیآروم و عادی
atena
مشاهده همه ی 3 نظر
atena
آروم و عادیآروم و عادی
atena

ما زندگی نمی کنیم وقت کشی می کنیم

ما زندگی نمی کنیم وقت کشی می کنیم

ما زندگی نمی کنیم
وقت کشی می کنیم
در حالی که سه هیچ از دنیا عقبیم
بازی در زمین حریف هست و وقتی ام باقی نمونده....

مشاهده همه ی 3 نظر
atena
آروم و عادیآروم و عادی
atena

سردرد یعنی ی خاطره داره تو مغزت خونریزی میکنه

سردرد یعنی 
 ی خاطره داره تو مغزت خونریزی میکنه

سردرد یعنی
ی خاطره داره تو مغزت خونریزی میکنه

مشاهده همه ی 1 نظر
atena
آروم و عادیآروم و عادی
atena

گفت:تو دختر قوی ای هستی. گفتم:هر چقدر هم قوی باشیم، خودمان

گفت:تو دختر قوی ای هستی. گفتم:هر چقدر هم قوی باشیم، خودمان

گفت:تو دختر قوی ای هستی. گفتم:هر چقدر هم قوی باشیم، خودمان که می دانیم چه مرگمان است و جای چه چیزی خالی است.

مشاهده همه ی 3 نظر
atena
آروم و عادیآروم و عادی
atena

هیچکس برتر نیست هیچکس پست تر نیست اما هیچکس

هیچکس برتر نیست هیچکس پست تر نیست اما هیچکس

هیچکس برتر نیست
هیچکس پست تر نیست
اما هیچکس هم برابر نیست
انسانها منحصر به فرد هستند
غیر قابل مقایسه
تو, تو هستی..
من, من هستم...

مشاهده همه ی 2 نظر