لحظه  بروز رسانی 
atena
آروم و عادیآروم و عادی
atena
مشاهده همه ی 3 نظر
atena
آروم و عادیآروم و عادی
atena

اگر یک روز از من بپرسند قوی ترین زنان دنیا چه

اگر یک روز از من بپرسند قوی ترین زنان دنیا چه

اگر یک روز از من بپرسند قوی ترین زنان دنیا چه کسانی هستند؟
جواب میدهم
زنانی که تنهایی را یاد گرفته اند.

مشاهده همه ی 2 نظر
atena
آروم و عادیآروم و عادی
atena
اةنا

اردیبهشت ۹۸

مشاهده همه ی 7 نظر
atena
آروم و عادیآروم و عادی
atena

دیگه جز برای خودم برای چیزی نمی جنگم، خودم تنها دلیل

دیگه جز برای خودم برای چیزی نمی جنگم، خودم تنها دلیل

دیگه جز برای خودم برای چیزی نمی جنگم، خودم تنها دلیل جالب برای خودم هستم.

مشاهده همه ی 6 نظر
atena
آروم و عادیآروم و عادی
atena

نمیدونم چ اصراریه با همدیگه بیشتر اشنا شید همینجوری غریبه همه

نمیدونم چ اصراریه با همدیگه بیشتر اشنا شید همینجوری غریبه همه

نمیدونم چ اصراریه با همدیگه بیشتر اشنا شید همینجوری غریبه همه چی قشنگتر نیست؟

مشاهده همه ی 10 نظر
atena
آروم و عادیآروم و عادی
atena

به قول ژوله: حباب عمر ما بود که تو خاورمیانه

به قول ژوله: حباب عمر ما بود که تو خاورمیانه

به قول ژوله:
حباب عمر ما بود که تو خاورمیانه ترکید

مشاهده همه ی 19 نظر
atena
آروم و عادیآروم و عادی
atena

ما فقط یه نسل ناراحتیم با یه عکس خوشحال

ما فقط یه نسل ناراحتیم با یه عکس خوشحال

ما فقط یه نسل ناراحتیم با یه عکس خوشحال.

مشاهده همه ی 6 نظر