لحظه  بروز رسانی 
atoosa
شیطونشیطون
atoosa

وقتی كه تمامِ سلول های قلبت عاشِق ميشود

وقتی كه تمامِ سلول های
قلبت عاشِق ميشود
ديگر دستوری از مغز نميگيرند
كه چه كاری انجام بدهند ؟
یاانجام ندهند؟
هر ثانيه خونی كه پُمپاژ
ميشود پر است از عشق
دلتنگی ، نگرانی...
و خدا نكند روزی
اين سلول بدونِ"عشق"
کار کنند دیگر چيزی
ازآدم نمی ماند،
جز "دردیِ عميق" ...

مشاهده همه ی 5 نظر
atoosa
شیطونشیطون
atoosa

بنا به ماندن اگر باشد، من آدمِ در سايه بودن

بنا به ماندن اگر باشد،
من آدمِ در سايه بودن نيستم...
اينكه مخفى ام كنى و كسى وجودم را حس نكند...
اينكه بودنم را نفى كنى...
بايد شانه به شانه قدم بزنيم
تمامِ پياده روهاى شهر را...
بايد تمامِ كافه هاى شهر؛
شاهدِ دو نفره هايمان باشد...
بايد احساس كنم بودنت را!
من از دوست داشتنهاى يواشكى بيزار

مشاهده همه ی 1 نظر
atoosa
شیطونشیطون
atoosa

یک قانون نانوشته وجود دارد که میگوید هر وقت خبری

یک قانون نانوشته وجود دارد که میگوید
هر وقت خبری از کسی نبود
بدان یا حوصله ات را ندارد
یا آدمی جدید پیدا کرده که منفعت اش با او بیشتر است
و یا هنوز به مشکل برنخورده که سراغی از تو بگیرد!
البته زندگی خودش است!
به خودش مربوط است اما
دل آدم که بازیچه نیست!
دل آدم نازک است
به تار مویی بند است! به خدا زود میشکند!
از اینجور آدم ها فاصله بگیرید
این ها آدم خواران نسل جدید اند
آدم را نابود میکنند!

مشاهده همه ی 3 نظر
atoosa
شیطونشیطون
atoosa

به خدا ميگن چرا اول مرد را آفريدى بعد زن را؟

به خدا ميگن چرا اول مرد را آفريدى بعد زن را؟

گفت:شما هم اگه بخواهيد چيز قشنگى بنويسيد اول چكنويس ميكنيد بعد پاكنويس😄😂

مشاهده همه ی 1 نظر
atoosa
شیطونشیطون
atoosa

دیشب یه پسره بسیجی امد خواستگاریم .

دیشب یه پسره بسیجی امد خواستگاریم.
.
گفتن برید تو اتاق باهم صحبت کنید بهم گفت شهید مورد علاقت کیه؟
از خنده گازش گرفتم
فرار کرد ....
بگین بیاد ترو خدا خیلی جوک بود بهش علاقه مند شدم 😂😂😂

مشاهده همه ی 4 نظر
atoosa
شیطونشیطون
atoosa

ﺁﺑﺮﯾﺰﺵ ﺑﯿﻨﯽ ﺩﺍﺭﻡ ﺭﻓﺘﻢ ﺩﺍﺭﻭﺧﻮﻧﻪ ﻗﺮﺹ ﺿﺪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﮕﯿﺮﻡ

ﺁﺑﺮﯾﺰﺵ ﺑﯿﻨﯽ ﺩﺍﺭﻡ ﺭﻓﺘﻢ ﺩﺍﺭﻭﺧﻮﻧﻪ ﻗﺮﺹ ﺿﺪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﮕﯿﺮﻡ ......
ﺗﻮ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺟﺎﻧﺒﯿﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪ :
.
.
.
.
.
.
.
.
ﺳﺮﺩﺭﺩ، ﺳﺮﮔﯿﺠﻪ، ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻬﻮﻉ، ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ،
ﻧﺎﺭﺳﺎﯾﯽ ﮐﺒﺪ، ﺳﮑﺘﻪ ﯼ ﻗﻠﺒﯽ، ﺳﮑﺘﻪ ﯼ ﻣﻐﺰﯼ، ﻣﺮﮒ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ!!!
ﻫﯿﭽﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﭘﺸﯿﻤﻮﻥ ﺷﺪﻡ با آستينم پاك ميكنم ﺍﻣﻨﯿﺘﺶ ﺑﯿﺸتره...

مشاهده همه ی 4 نظر
atoosa
شیطونشیطون
atoosa

زن شیطان نیست. زن جلوه زیبایی بی حد


زن شیطان نیست...

زن جلوه زیبایی بی حد خداوند است ...

میل انسان به بقا...

میل انسان به زندگی...

میل انسان به زیبا پرستی...

میل انسان به انسان...

زن شیطان نیست ... گوشه ای از هنر آفرینش است...

زن ... عـــشق است

یک سرمایه ابدی در جهان...

خلاصه تمام مهربانی های دنیا...

چشمهایت را که پاک کنی از تمام هوسها

ناز یک زن را جوهر زنانگی او میبینی نه نیاز مردانگی خود...

بودن بودن

مشاهده همه ی 3 نظر
atoosa
شیطونشیطون
atoosa

گدايان بهر روزی؛ طفل خود را کور می خواهند!

گدايان بهر روزی؛
طفل خود را کور می خواهند!

طبیبان جملگی؛
مخلوق را رنجور می خواهند!

همیشه مرده شویان؛
راضی اند بر مردن مردم

بنازم مطربان؛
چون جملگی مخلوق را مسرورمیخواهند

مشاهده همه ی 1 نظر
atoosa
شیطونشیطون
atoosa

َن از نَســــل لِـــــیلی ام. مَن از جِنـــس شــــیرینَم

َن از نَســــل لِـــــیلی ام...
مَن از جِنـــس شــــیرینَم...
مَن دُخــــــترم...
با تمام حساســـیت های دُخترانه ام...
با تَلنگری بارانـــی میشوم...
با جُـــــمله ای رام میشوم...
با کَلـــمه ای عــــــاشق میشوم...
با پُــــــشت کردنی ویــــــران میشوم...
به راحَتی وابَــــــسته میشوم...
با پیــــــروزی به اُوج میرسم...
هنوز هم با عروسَـــــــکهایم حَرف میزنَم...
هنوزم هَم برایِشان لـــالـــایی میخوانَم...
من دُخـــــترم...
پُر از راز...
هرگز مرا نَخواهی دانِــــست...
هرگز سَرچِشــمه اَشکــــــهایم را نمی یابی...
هرگز مرا نِمیفَــــهمی...
مَگر از نَـــــــسلم باشی...
مَگر از جِنــــسم باشی...

مشاهده همه ی 1 نظر