لحظه  بروز رسانی 
♥الِـــــــــــــــــــــــــــنـــا♥
عاشقعاشق
♥الِـــــــــــــــــــــــــــنـــا♥

این که من میکشم،درد بی تو بودن نیست تاوان با

رفتن

این که من میکشم،درد بی تو بودن نیست
تاوان با تو بودنه
تقصیر تو نیست
بنده ای بیش نبودی من خدایت کردم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
^نگاهی دیگر^
مهربونمهربون
^نگاهی دیگر^
چشم انتظاری مریم

چشم انتظاری مریم

مشاهده همه ی 5 نظر
^نگاهی دیگر^
مهربونمهربون
^نگاهی دیگر^
چشم انتظاری مریم

چشم انتظاری مریم

مشاهده همه ی 3 نظر
♥الِـــــــــــــــــــــــــــنـــا♥
عاشقعاشق
♥الِـــــــــــــــــــــــــــنـــا♥

قایقی ساخته ام. جنسش از راز و نیاز بادبانش

قایقی ساخته ام. جنسش از راز و نیاز بادبانش

قایقی ساخته ام...
جنسش از راز و نیاز
بادبانش از صبر، دکلش از ایمان
در شبی مهتابی
سفری دور و دراز،می کنم از لب دریا آغاز
دل به امواج بلا خواهم داد...اگرم ساز مخالف زند و باد به همراهی طوفان خواهد که مرا منصرف از راه کند
راه بیراهه کند،مظطر و درمانده کند
باکی نیست
من به همراه دعایی دارم و به دل قطب نمایی دارم
واگر در طی راه..به عنادی شکندزورق امید مرا گردابی
باز اندوهی نیست...
بازوانی دارم میزنم اب و شنا می کنم و می دانم که خدایی دارم
که اگر خسته شدم دست گیرد بی شک
و به ساحل برساند به یقین...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
^نگاهی دیگر^
مهربونمهربون
^نگاهی دیگر^
چشم انتظاری مریم

چشم انتظاری مریم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
♥الِـــــــــــــــــــــــــــنـــا♥
عاشقعاشق
♥الِـــــــــــــــــــــــــــنـــا♥
۰۰

۰۰

مشاهده همه ی 1 نظر