لحظه  بروز رسانی 
ava
گرفتارگرفتار
ava

من نمیگم بیخیال بعضیا پیش به سوی بعدیا  نمیگم بیخیال بعدیا بخاطره بعضیا 

من نمیگم بیخیال بعضیا 
پیش به سوی بعدیا 

نمیگم بیخیال بعدیا 
بخاطره بعضیا 

من میگم خاک توسر بعضیا 
برن به درک بعدیا 

والسلام 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ava
گرفتارگرفتار
ava

به تو که کاری ندارم ! دارم به درد خودم میمیرم 

به تو که کاری ندارم !

دارم به درد خودم میمیرم 

تقصیر من نیست 

که "تو "

تنها درد منی ...!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ava
گرفتارگرفتار
ava

به سلامتی اونایی که آرزو بودن ولی خاطره شدن .سلامتی روزی که

به سلامتی اونایی که 
آرزو بودن ولی خاطره شدن ..
.
.
.
.
سلامتی روزی که اسمم
بیاد روی لبای رفیقام 
نیش خند بزنن 
و با پشت دست اشکاشونو پاک کنن
و بگن :ههههههی..
کی فکرشو میکرد ..

مشاهده همه ی 1 نظر