لحظه  بروز رسانی 
Hediyeh_Queen
عصبانیعصبانی
Hediyeh_Queen

انسان سه گونه میمیرد: مرگ روحمرگ وجدانمرگ جسم. مرگ روح یعنی شکستن وقار

اس ام اس

انسان سه گونه میمیرد:

 مرگ روح

مرگ وجدان

مرگ جسم...

 مرگ روح یعنی شکستن وقار و غرور یک انسان به دست دیگری

 مرگ وجدان یعنی استفاده از انسانها برای مقاصد شخصی بدون هیچ گونه پشیمانی و ترحمی

 مرگ جسم یعنی ایستادن نفس و تپش قلب

 دردناکترین مرگ ها، مرگ روحست.

وحشتناک ترین مرگ ها، مرگ وجدان،

و آسان ترین مرگ ها مرگ جسم..

بزن باران
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Hediyeh_Queen
عصبانیعصبانی
Hediyeh_Queen

✘ﺩﻭﺳـﺘـــــﻢ ﻧﺪﺍﺷـﺘـــــــــــي ؟؟؟

اس ام اس

. ✘ﺩﻭﺳـﺘـــــﻢ ﻧﺪﺍﺷـﺘـــــــــــي ؟؟؟

بزن باران
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Hediyeh_Queen
عصبانیعصبانی
Hediyeh_Queen

اینجـا مَن مینِویسَم. خُودَم را. لَحظِه هایَم را. عَصَبانیَتَـم را. دِلتَنگی هایَم

اس ام اس

اینجـا مَن مینِویسَم...

 خُودَم را...

 لَحظِه هایَم را...

 عَصَبانیَتَـم را...

 دِلتَنگی هایَم را...

 غُرغُر هایَم را ...

 گِـلِه هایی کِ هیچ گاه بِ زَبان آوَردِه نِمیشَوَند وَ مُدام نِوِشتِه میشَوَند...

 چیزهایی کِ روزی آزارَمـ میدادِه...

 خُودَم را...

 تو را...

 او را...

 همه را...

 تویِ آشُفتِه تَرین لَحَظات هَم مَرا بِبینی ظاهِرَم آرام اَست ...

 اما ...

 اینجا کَلَمِه هام فَریاد اَست...

 اینجا مالِ مَن اَست...

 مالِ خودَم...

 هَر جور دِلَم بِخواهَد توش مینِویسَم تا آرامَم کُنَد وَقتی صِدا کَم می آوَرَم...

 وَقتی دَردَم میگیرَد ...

 وَقتی بُغض میکُنَم...

 وَقتی میمیرَم...

 هَرکَس دِلَش گِرِفته اَست اَز این جا بِرَوَد...

 اینجا اُتاقِ خاطِراتِ تَرَک خُوردِه مَن اَست...

بزن باران
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ارامش و سکوت
کتک خوردهکتک خورده
ارامش و سکوت

باران که می آید. یک نفر، با لبخندی ، نفس عمیقی

باران که می آید...
یک نفر،
با لبخندی ، نفس عمیقی می کشد و می گوید: واو چه بوی خوشی می آید
و یک نفر
با چشمانی خیس تر از خیابان
کارتون هایش را جمع می کند و می گوید: خدایا تمام زندگی ام خراب شد...

مشاهده همه ی 3 نظر
avaye_dust
avaye_dust
پست شماره 306430155 از avaye_dust


مشاهده همه ی 1 نظر
ᓄ
مهربونمهربون

"تنهایم" . اما دلتنگ آغوشی نیستم . " خسته ام"

اس ام اس

"تنهایم" ... اما دلتنگ آغوشی نیستم ...

" خسته ام" ... ولی به تکیه گاهی نمی اندیشم ... چشمهایم تر هستند و قرمز ........

ولی رازی ندارم ... چون مدت هاست ...

دیگر کسی را "خیلی" دوست ندارم... دلتنگی های منو هیچ قلمی نمی تونه بنویسه

 

"دلتنگی های" من ازجنس" سکوته " ...

بزن باران
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نازی
شادشاد
نازی

akslove (3)

مشاهده همه ی 6 نظر