لحظه  بروز رسانی 
Avril
آروم و عادیآروم و عادی
Avril

happy_birthday.jpg

دلــدادگی
مشاهده همه ی 2 نظر
امیرعلی
گرفتارگرفتار
امیرعلی

اماده باشید!!! راستی و درستی قضیه به اختیار خوتون برید تحقیق

اماده باشید!!!
افسران - ظهور نزدیک است ، آنچه باید بدانیم

راستی و درستی قضیه به اختیار خوتون برید تحقیق کنین

دلــدادگی
مشاهده همه ی 11 نظر
Avril
آروم و عادیآروم و عادی
Avril

ﻣــــﺪ ﺷﺪﻩ ﺩﺧﺘﺮﺍ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﻦ:ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺷﯿﺮﯼ ﮐﻪ ﺟﻠﻮﻡ ﻧﻌﺮﻩ ﺑﮑﺸﻪ ﻣﯿﺠﻨﮕﻢ

ﻣــــﺪ ﺷﺪﻩ ﺩﺧﺘﺮﺍ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﻦ:
ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺷﯿﺮﯼ ﮐﻪ ﺟﻠﻮﻡ ﻧﻌﺮﻩ ﺑﮑﺸﻪ ﻣﯿﺠﻨﮕﻢ !!!
{-92-}
.. ﻧﻪ ﺑﺎ ﺳﮕﯽ ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﻡ ﻭﺍﻕ ﻭﺍﻕ ﻣﯿﮑﻨﻪ
.
.
.
.
.
{-15-}
.
.
.
.
.
ﻋﺰﯾﺰﻡ ﺗﻮ ﭘﯿﺸﯽ ﻫﺎﯼ ﻣﺤﻠﺘﻮﻥ ﻣﯿﻮ ﻣﯿﻮ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﺳﮑﺘﻪ ﻧﺎﻗﺺ ﻣﯿﺰﻧﯽ
ﺷﯿﺮ ﭘﯿﺸﮑﺶ هههه
{-32-}

دلــدادگی
مشاهده همه ی 4 نظر
Avril
آروم و عادیآروم و عادی
Avril

اینقدر حال میده . بری مهمونی،دخترشون برات شربت بیاره آروم بگی :

اینقدر حال میده{-21-}

.
.
.
.
.
.
.

بری مهمونی،دخترشون برات شربت بیاره
 آروم بگی : خودتون درست کردین؟؟ {-57-}
 اونم باعشوه بگه : بله نوش جان
{-26-}
توبگی : پس نمی خورم ، مرسی
{-32-}

دلــدادگی
مشاهده همه ی 8 نظر
Avril
آروم و عادیآروم و عادی
Avril

‍ √ ﻳﻪ ﻭَﻗﺘﺎﻳـے ﻫَﺴﺖ .✖             

‍ √ ﻳﻪ ﻭَﻗﺘﺎﻳـے ﻫَﺴﺖ ...✖
  
                  √  ﻧﻪ " ﮔﺮِﻳـــــﻪ ﻛَﺮﺩﻥ " ﺁﺭﻭﻣﺖ ﻣﻴــــ ﻜﻨﻪ ...ツ    

  √  ﻧﻪ " ﻧـــــــــفـﺲ ﻋﻤﻴﻖ " 〇
   
              √ ﻧﻪ " ﻳﻪ ﻟﻴـــــﻮﺍﻥ  ﺁﺏ ﺳَــــــــﺮﺩ ..."  ∝
  
                        √ ﻧﻪ " ﺩٰاﺩ ﺯﺩَﻥ " ...⌛
    
       √ﻓﻘﻂ...↯↯↯

                          √نــــیاز داری↯↯↯
    
       √يکى بهت بگه  من هنوز هستم چه مرگته✔.

دلــدادگی
مشاهده همه ی 1 نظر
Avril
آروم و عادیآروم و عادی
Avril

ٰدوستان ٰلازمه ٰبهتون ٰیادوری ٰکنم ! این روزایی که داره به

ٰدوستان ٰلازمه ٰبهتون ٰیادوری ٰکنم !{-14-}

این روزایی که داره به مزخرف ترین شکل 
             میگذره اسمش جوونیه :|
{-129-}
بعد نیاین زار بزنین که جوونی ما کجا رفت ها ???!?!
{-112-}

دلــدادگی
مشاهده همه ی 5 نظر