لحظه  بروز رسانی 
آیت الله سید علی حسینی اشکوری
خوشحالخوشحال
آیت الله سید علی حسینی اشکوری

جدیدترین اخبار ، اطلاعیه ها ، بیانیه ها و آثار آیت

جدیدترین اخبار ، اطلاعیه ها ، بیانیه ها و آثار آیت الله اشکوری  (کاندیدای  پنجمین دوره خبرگان رهبری در
استان گیلان) را از مسیر های زیر پیگیری کنید و به دوسنان خود ارسال کنید.

وب سایت
http://ashkevari.ir

کانال تلگرام
http://telegram.me/ashkevari_ir

اینستاگرام
http://instagram.com/eshkevari_ir

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
آیت الله سید علی حسینی اشکوری
خوشحالخوشحال
آیت الله سید علی حسینی اشکوری

دوستداران و حامیان آیت الله سید علی حسینی اشکوری(کاندیدای پنجمین دوره

دوستداران و حامیان آیت الله سید علی حسینی اشکوری(کاندیدای پنجمین دوره انتخابات خبرگان رهبری)می توانند تصاویر  خود را جهت انعکاس برای شماره 09100772932 ارسال فرمایند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
آیت الله سید علی حسینی اشکوری
خوشحالخوشحال
آیت الله سید علی حسینی اشکوری

 تصاویر ارسالی توسط حامیان و دوستداران آیت الله سید علی حسینی

 تصاویر ارسالی توسط حامیان و دوستداران آیت الله سید علی حسینی

 تصاویر ارسالی توسط حامیان و دوستداران آیت الله سید علی حسینی اشکوری(کاندیدای پنجمین دوره انتخابات خبرگان رهبری) ashkevari_ir@

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
آیت الله سید علی حسینی اشکوری
خوشحالخوشحال
آیت الله سید علی حسینی اشکوری

کانال تلگرام آیت الله سید علی حسینی اشکوری(کاندیدای پنجمین دوره انتخابات

کانال تلگرام آیت الله سید علی حسینی اشکوری(کاندیدای پنجمین دوره انتخابات

کانال تلگرام آیت الله سید علی حسینی اشکوری(کاندیدای پنجمین دوره انتخابات خبرگان رهبری)
ashkevari_ir@
                ashkevari_ir@
                                 ashkevari_ir@
                                                 ashkevari_ir@

                                                      

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید