add-head.png9.gif06366466708987631303.gif95648962612373470072.jpg                                                                                                                    
بروز رسانی 
سید
سید

معنای واژه های مرسی و سپاس**** واژه بیگانه


معنای واژه های مرسی و سپاس****

واژه بیگانه مرسی که در گفتگوها ی روزانه ی ما سال هاست که جا باز کرده به معنای سپاس و تشکر نیست معنای اصلی و دقیق این کلمه می بوسمت و یا ببوسمت هست که بعضی بانوان و آقایان همیشه و همه جا از این واژه ای که معنای آن را نمی دانند استفاده می کنند. کاش قبل از استفاده و ورود هر کلمه ی بیگانه در گفتگوها و تعارف ها معنای آن را می دانستیم**** اما واژه سپاس کلمه ای ایرانیست و یادگار زرتشت که همواره می‌گفت سه چیز را پاس بدارید: پندار نیک (پاس یک)، گفتار نیک (پاس دو)، کردار نیک (پاس سه). پاس = پاسداشت و پاسداری از سه نیک. و ایرانیان با گفتن سه پاس (سپاس) به همدیگر یادآور این سه مورد مهم می‌شدند.در پاسخ باید گفت:
- كلمه سپاس، یک کلمه اوستایی و به گویش گاتهایی (یا دیگر لهجه‌های کهن اوستایی) نيست و از همین روی نمی‌تواند یادگار زرتشت باشد. و واژه سپاس به صورت «سه + پاس» نیست. در زبان اوستایی نیز عدد 3 به صورتِ θri (ثری) و θr (ثر) خوانده می‌شود. برای مثال در اوستا، یسنای 9، بند 8 اژی دهاک با صفتِ سه پوزه (به اوستایی: θri-zafanem) خوانده شده است. در یسنای 11، بند 1 نیز برای عدد 3 از واژه‌یِ θrâyô استفاده شده است. در یسنایِ 19، بند 16واژه‌یِ θri و در یسنای 57، بند 6 برای عبارت «سه شاخه» از واژه‌یِ θry-axshtîshca استفاده شده است.[1]
- واژه «سپاس» نهايتاً يك واژه فارسی ميانه (پهلوی) هست و اصل آن espas بود. واژه «ناسپاس» نیز به صورتِ an espas خوانده می‌شد.[2] يعنی‌ در اصلِ كلمه سپاس (espas) به هیچ روی عدد 3 وجود ندارد و لذا سپاس به معنی سه عدد پاس (گفتار نيك و پندار نيك و كردار نيك) نيست.
- سعدی استاد ادب پارسی، می‌گوید:‌ «سگ حقشناس به از آدمی ناسپاس». که این نشان می‌دهد، ناسپاس در مقابل حق‌شناس هست. پس واژه «سپاس» به معنی «حق شناسی» هست. (نه 3 عدد پاس!)
منابع:
[1]. بنگرید به:
Yasna (sacred liturgy), based on edition of Karl F. Geldner, Avesta, the Sacred Books of the Parsis, Stuttgart, 1896.
[2]. مكنزی‌،‌ فرهنگ زبان پهلوی، ترجمه مهشيد ميرفخرايی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1373، برگه 312 و 258
اما بهترین واژه جهت تشکر و قدردانی که خداوند در مصحف خود فرموده اند را فرا گیرید و به زبان و قلم بشر نادان لا اعتماد له . بهترین واژه به جای مرسی و دو پاس یا سپاس همین واژه حمد خداوندی است. واژه حمد یکی از واژگان کلیدی در حوزه مفاهیم عبادی در قرآن کریم است. این واژه در فرهنگ لغات عربی و تفاسیر قرآن به لحاظ معنای صریح به ثناء و ستایش تفسیر شده است، اما به لحاظ معناهای جانبی در منابع سنتی رابطه آن با معنای شکر و سپاس و هم‌چنین معنای مدح محل بحث بوده است.
منابع:

- قرآن کریم.##کتاب مقدس (1895م). ترجمه و چاپ جماعت بریتش وفورن بیبل سوسائیتی دارالسلطنه لندن. (عکس نسخه کتابخانه مجلس).##ابن اثیر، مبارک بن محمد (1367ش). النهایة فی غریب الحدیث و الأثر. قم: مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان‏. چاپ چهارم.##ابن درید، محمد بن حسن (1988م). جمهرة اللغة. بیروت: دار العلم للملایین.##ابن سیده، على بن اسماعیل (1421ق). المحکم و المحیط الأعظم. بیروت: دارالکتب العلمیة.##ابن‏عاشور، محمدطاهر (1420ق). التحریر و التنویر. بیروت: مؤسسة التاریخ العربی.##ابن فارس، احمد بن فارس (1404ق). معجم مقاییس اللغة. قم: مکتب الاعلام الاسلامی.##ابن کثیر دمشقى، اسماعیل بن عمرو (1419ق). تفسیر القرآن العظیم (ابن کثیر). بیروت: دار الکتب العلمیة منشورات محمدعلى بیضون.##ابوعبید، قاسم بن سلام (1990م‏). الغریب المصنف. تونس: الموسسة الوطنیه للترجمة و التحقیق و الدراسات بیت الحکمه‏.##ازهرى، محمد بن احمد (1421ق). تهذیب اللغة. بیروت: دار احیاء التراث العربی.##آلوسى، سید محمود (1415ق). روح المعانى فى تفسیر القرآن العظیم. بیروت: دارالکتب العلمیه.##پاکتچی، احمد (1379). «آفریقا- زبان‌ها». در دائرة‌المعارف بزرگ اسلامی. ویرایش کاظم موسوی بجنوردی. تهران: مرکز دائرة‌المعارف بزرگ اسلامی. جلد 9. 456-463.##الجرجانی، علی بن محمد (1385). الحاشیة على الکشاف. قاهره: شرکة مکتبة ومطبعة مصطفى البابی الحلبی و أولاده بمصر.##جوهرى، اسماعیل بن حماد (1376ق). الصحاح. بیروت: دار العلم للملایین.##راغب اصفهانى، حسین بن محمد (1412ق). مفردات ألفاظ القرآن. بیروت: دارالقلم‏.##زمخشرى، محمود (1407ق). الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل. بیروت: دار الکتاب العربی. چاپ سوم.##زمخشرى، محمود بن عمر (1417ق). الفائق فی غریب الحدیث. بیروت: دار الکتب العلمیة.##شوکانى، محمد بن على (1414ق). فتح القدیر. بیروت: دار ابن کثیر.##صاحب، اسماعیل بن عباد (1414ق). المحیط فی اللغة. بیروت: عالم الکتب.##صینى، محمود اسماعیل (1414ق.). المکنز العربی المعاصر. بیروت: مکتبة لبنان ناشرون‏.##طبرسى، فضل بن حسن (1372ش). مجمع‌البیان فى تفسیر القرآن. تهران: انتشارات ناصرخسرو. چاپ سوم.##طبرى، ابوجعفر محمد بن جریر (1412ق). جامع البیان فى تفسیر القرآن. بیروت: دار المعرفه.##طوسى، محمد بن حسن (بی‌تا). التبیان فى تفسیر القرآن. بیروت: دار احیاء التراث العربى.##عسکرى، حسن بن عبدالله (1400ق). الفروق فی اللغة. بیروت: دار الافاق الجدیدة.##فخر رازى، ابوعبدالله محمد بن عمر (1420ق). مفاتیح الغیب. بیروت: دار احیاء التراث العربى. چاپ سوم.##فراهیدى، خلیل بن احمد (1409ق). کتاب العین. قم: نشر هجرت. چاپ دوم.##مشکور، محمدجواد (1357). فرهنگ تطبیقی عربی با زبان‌های سامی و ایرانی. تهران: بنیاد فرهنگ ایران.##ولفنسون، اسرائیل (1929م). تاریخ اللغات السامیة. قاهره: بی‌نا.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
محمد
ناراحتناراحت
محمد

زائرت زائر زهراست (س) ، ولی بی بی جان خاک

%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%

زائرت زائر زهراست (س) ، ولی بی بی جان
خاک غمبار کجا و حرم امن کجا...؟؟
نرم افزار اندروییدی ویژه شهادت حضرت معصومه (س)

دانلود در بازار :
https://cafebazaar.ir/app/com.qomlovers.masoomevafat/?l=fa

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Mahdi
بی‌حالبی‌حال
Mahdi

اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا اَبا عَبْدِاللّهِ وَ عَلَى الاَْرْواحِ الَّتى حَلَّتْ بِفِنآئِكَ

اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا اَبا عَبْدِاللّهِ وَ عَلَى الاَْرْواحِ الَّتى حَلَّتْ بِفِنآئِكَ عَلَيْكَ مِنّى سَلامُ اللّهِ اَبَداً ما بَقيتُ وَ بَقِىَ اللَّيْلُ وَ النَّهارُ وَلا جَعَلَهُ اللّهُ اخِرَالْعَهْدِ مِنّى لِزِيارَتِكُمْ اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ...

فـرارسـیـدن مــاه عــزاداری سَـیّـد و سـالار شـهـیـدان بر هـمـگان تسـلیـت بـاد ! 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید

به احترام خون شهدای بزرگوار این مرز و بوم

1434460188381278_large.gif
41376601418660388742.gif

2.jpg
10859_orig.jpg
IMG_2851.jpg
به احترام خون شهدای بزرگوار این مرز و بوم باشرف؛علی الخصوص شهدای راه علم و دانش وفن آوری،همه هموطنان عزیز را دعوت میکنیم به مطالعه این مطلب:
1-علی احمدی روشن گفته حالا که سانتریفیوژ را پس دادین بابام را پس بدین!!!
پدر دانشمندشهیداحمدی روشن در سالگرد شهید مظلوم دانش هسته ای؛ در نامه ای گفت: از پذیرش دولت تدبیر و امید در خانه شهید احمدی روشن معذرویم.

حامیان شهدای هسته ای  و رهروان ولایت باز نشر کنند

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید

حدیث امام معصوم:گفت سوال کردم از ایشان درباره متعه ( ازدواج

حدیث امام معصوم:

گفت سوال کردم از ایشان درباره متعه ( ازدواج موقت ) با دختر باکره ای که بین پدران خود است ( پدر و پدربزرگ ) بدون اجازه گرفتن از پدرانش. فرمود: اشکالی ندارد مادامی که به بکارت او لطمه وارد نشود. چه اینکه عفت خود را به وسیله آن حفظ می کند.

این حدیثی هست که با سند صحیح از امام معصوم نقل شده. و خدا اجازه داده. منبع این حدیث:

( تهذیب الاحکام جلد 7 صفحه ی 254 حدیث 23

همچنین همین حدیث در این منبع هم ذکر شده: وسائل الشیعه جلد 21 صفحه 34 حدیث 26455 )

و از هر دو منبع سند حدیث صحیح هست. برای بررسی سند خودتون هم میتونید از نرم افزار درایه النور که کتب تخصصی رجالی داخلش گنجانده شده استفاده کنید.

متاسفانه به این دست احادیث صحیح ( تعداد دیگه ای هم در ادامه هست ) که با سند صحیح از امام معصوم نقل شده توجه نشده. شاید به خاطر این که روایاتی در ظاهر متناقض با اونها وجود داره. اما توضیح خواهیم داد که اصلا اینطوری نیست.

متاسفانه چون طولانیه همه اش رو اینجا نمیشه گذاشت. ادامه در این لینک: mote.mihanblog.com

مشاهده همه ی 2 نظر