لحظه  بروز رسانی 
Ayob
آروم و عادیآروم و عادی
Ayob

به دنبال خدا نگرد خدا در بیابان های خالی از


Image result for ‫جداکننده خاص‬‎
به دنبال خدا نگرد
خدا در بیابان های خالی از انسان نیست
خدا در جاده های تنهای بی انتها نیست
خدا در مسیری که به تنهایی آن را سپری می کنی نیست
خدا آن جا نیست
به دنبالش نگرد.

خدا در لبخندی است که با نگاه مهربان تو جانی دوباره می گیرد.
خدا آن جاست.

خدا در دستی است که به یاری می گیری.
در قلبی است که شاد می کنی.
در لبخندی است که به لب می نشانی.

خدا در دیر و بتکده و مسجد نیست
لابلای کتاب های کهنه نیست
این قدر نگرد.

خدا در عطر خوش نان است.
آن جاست که زندگی می کنی و زندگی می بخشی.
خدا در جشن و سروریست که به پا می کنی.
آن جاست که عهد می بندی و عمل می کنی.

خدا را در کوچه پس کوچه های درویشی و دوری از انسان ها نگرد،
آن جا نیست.

او جایی است که همه شادند،
جایی است که قلب های شکسته ای نمانده.

خدا نزدیک تر از آنست که فکر می کنیم.
در فاصله نفس های من و توست که به هم آمیخته.
در قلبیست که برای تو می تپد.
در میان گرمای دستان ماست که به هم پیچیده.

خدا اینجاست همسفر مهربان من.
اینجا...


مشاهده همه ی 20 نظر
Ayob
آروم و عادیآروم و عادی
Ayob

باور کن آنقدر ها هم سخت نیست فهمیدن اینکه بعضی

Image result for ‫جداکننده خاص‬‎

باور کن آنقدر ها هم سخت نیست
فهمیدن اینکه
بعضی ها می آیند که
نماننــد نباشند نبیـننـد
و تــو
اگر تمامی ِدنیا را هم حتی به پایشان بریزی
آنها تمامی ِبهانه های دنیا را جمع می کنند
تا از بین آنها بهانه ای پیدا کنند
که بــــروند دور شـــوند
که نـــمانند اصلا
پس به دلت بسپار
وقتی از خستگی هایِ روزگار
پناه بردی به هر کسی
لااقل خوب فکر کن ببین
از سر علاقه آمده ، یا از سر ِ ...

تا دنیایت پر نشود
از دوست داشتن هایِ پر بغض
که دمار از روزگارت درآورد !


مشاهده همه ی 2 نظر
Ayob
آروم و عادیآروم و عادی
Ayob

ﺳﮑﻮﺕ ﮐﻦ !. ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﯽ ﭼﻪ ﺑﮕﻮﯾﯽ ، ﭼﻪ

Image result for ‫جداکننده خاص‬‎

ﺳﮑﻮﺕ ﮐﻦ !..
ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﯽ ﭼﻪ ﺑﮕﻮﯾﯽ ،
ﭼﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﻫﯽ ﻭ ﯾﺎ ﭼﻄﻮﺭ ﺑﮕﻮﯾﯽ ،
ﻓﻘﻂ ﺳﮑﻮﺕ ﮐﻦ!

ﮔﺎﻫﯽ ﻧﮕﻔﺘﻦ
ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺗﺮ ﺍﺯ ﮔﻔﺘﻦِ ﺳﺨﻨﺎﻥِ ﺁﺷﻔﺘﻪ ﺍﺳﺖ
ﮐﻪ ﺩﺭ ﻟﺤﻈﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺳﺒﮏ ﻣﯿﮑﻨﺪ ...
ﺩﺭ ﺁﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﺳﮑﻮﺕ ﮐﻦ .

ﯾﮏ ﻭﻗﺘﻬﺎﯾﯽ ﺳﻌﯽ ﮐﻦ ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﺭﺍ ﺑﺒﻨﺪﯼ ﺑﺮ ﺣﺮﻓﻬﺎﯼ ﻧﯿﺶ ﺩﺍﺭ ،
و ﺳﮑﻮﺕ ﮐﻨﯽ ،
ﻭ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻧﺖ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﻫﯽ ﺳﮑﻮﺕ ﺭﺍ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﻨﺪ ...
ﺁﻥ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﮐﻪ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪﯼ ﭼﻪ ﺷﺪ
ﻭ ﺍﺯ ﮐﺠﺎ ﺑﺮ ﺳﺮﺕ ﺁﻭﺍﺭِ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺁﻣﺪ ،
ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﻣﻘﺼﺮ ﻧﮑﻦ ،

ﺳﮑﻮﺕ ﮐﻦ ﺗﺎ ﺩﻟﯿﻞِ ﺍﺻﻠﯽ ﺭﺍ، ﺩﺭ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺑﯿﺎﺑﯽ !
ﺩﻗﯿﻘﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺲِ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﺩﺭ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎﯾﺖ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺭﻭﻥ ﻣﯿﺨﻮﺭﺩ ،
ﺳﮑﻮﺕ ﺭﺍ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻦ ،
ﮐﻪ ﺫﻫﻨﺖ ﺑﺎ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺑﺎ ﻗﻠﺒﺖ ﻣﺸﻮﺭﺕ ﮐﻨﺪ
ﻭ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﺩﺭﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﺩ .

ﯾﮏ ﻭﻗﺖ ﻫﺎﯾﯽ " ﺳﮑﻮﺕ " ﭘﺎﺳﺦِ ﻫﻤﻪ ﯼ ﺩﺭﺩﻫﺎﺳﺖ ...


مشاهده همه ی 1 نظر
Ayob
آروم و عادیآروم و عادی
Ayob

داشتم از گرما مي مُردم. به راننده گفتم :" دارم

Image result for ‫جداکننده خاص‬‎

داشتم از گرما مي مُردم.
به راننده گفتم :" دارم از گرما می ميرم! "
راننده كه پير بود گفت:
" اين گرما كسی رو نمی كُشه! "
گفتم:
"جالبه ها... الان داريم از گرما كباب می شيم، بعد شش ماه ديگه از سرما سگ لرز می زنيم! "
راننده نگاهم كرد.
كمی بعد گفت:
"من ديگه سرما رو نمی بینم. "
پرسيدم:
"چرا؟!" 
گفت:
" قبل از اينكه هوا سرد بشه می ميرم! "
خنديدم و گفتم: 
"خدا نكنه ... "
راننده گفت: 
" دكترا جوابم كردن... دو سه ماه ديگه، بيشتر زنده نيستم. "
گفتم:
"شوخی می كنيد؟! "
گفت: 
"اولش منم فكر كردم شوخيه ... بعد ترسيدم ... بعدش افسرده شدم ... ولی الان ديگه قبول كردم."
ناباورانه به راننده نگاه كردم.
گفت:
" از بيرون خوبم، اون تو خرابه ... همون جایی كه نمی شه ديد."
بهش گفتم: 
"پس چرا دارين كار می كنين؟!"
گفت:
«هم برای پولش، هم برای اينكه فكر و خيال نكنم و سرم گرم باشه، هم اينكه اگه كار نكنم چی كار كنم."
بهش گفتم:
" من باورم نمی شه! "
تلخ گفت: 
" خودم هم همين طور! باورم نمی شه امسال زمستان رو نمی بينم، باورم 
نمی شه ديگه برف و بارون رو نمی بينم، باورم نمی شه امسال عيد كه بياد، نيستم، باورم نمی شه اين چهارشنبه، آخرين 
چهارشنبه ی ١٧ تير عمرمه! "
گفتم: 
"اينجوری كه نمی شه ... "
لبخندی زد و گفت: 
" تازه الانه كه همه چی رو دوست دارم!
باورت می شه اين گرما رو چه قدر دوست دارم؟! ... چون حس زندگی داره!»
ديگر گرما اذيتم نمی كرد، ديگر گرما نمی كُشتم...

سروش صحت | داستانک چاپ شده در نشریه ی اعتماد
 

مشاهده همه ی 4 نظر
Ayob
آروم و عادیآروم و عادی
Ayob

ارغوانم آنجاست  ارغوانم تنهاست  ارغوانم دارد می گرید  چون دل

Image result for ‫جداکننده خاص‬‎

ارغوانم آنجاست 
ارغوانم تنهاست 
ارغوانم دارد می گرید 
چون دل ِ من که چنین خون ‌آلود 
هر دم از دیده فرو می ریزد...

شازده کوچولوی قصه ها کجایی تا ببینی بشریت هنوز به ساحل امن احساس نرسیده است؟ کجایی تا له شوی زیر هجمه ی مرگ اینهمه کودک در خاورمیانه تا تو هم مثل من گریه کنی و باز هم دلتنگ گل قرمزت شوی؟ کجایی تا اندوهگین ناله سر دهی و در ورای تمام فلسفه بافی ها، مثل من در برابر مرگ یک کودک زانو بزنی و خدا را در این وانفسا طلب کنی؟ هق هق کنان بگویی کجاست بهشت موعودت؟ آیا این بود فلسفه خلق بشریت؟ آیا این بود نهایت تمام پیامبرانت؟ 
جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه
چون ندیدند حقیقت را افسانه زدند

 


تصویر مربوط به کودک کرد میباشد که در اقیانوس در راه اروپا غرق شد !! 


مشاهده همه ی 4 نظر
Ayob
آروم و عادیآروم و عادی
Ayob

همه ي بادكنك ها روزي مي تركند . حقايق و

Image result for ‫جداکننده خاص‬‎

همه ي بادكنك ها روزي مي تركند . حقايق و روياهاي زندگي چون بادكنكي است كه كودكي در دست گرفته و به دنبال خود مي كشد .
كودك با شنيدن صداي تركيدن بادكنكش به گريه مي افتد ، اما بعد به دنبال بادكنك تازه اي مي گردد .
زندگي تسلسل بادكنك هاست . بادكنك هايي چون بر باد رفتن يك عشق ،
شكست يك قيام يا مرگ گرگور زامزا و
گاه برخي همراه بادكنك هاي بي شماري به آسمان پرواز مي كنند ...

 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Ayob
آروم و عادیآروم و عادی
Ayob

حالا که رفته ای پرنده ای آمده است در حوالی

Image result for ‫جداکننده خاص‬‎

حالا که رفته ای
پرنده ای آمده است

در حوالی همین باغ روبرو

هیچ نمی خواهد،
فقط می گوید: کو کو ….
.
.

.


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Ayob
آروم و عادیآروم و عادی
Ayob

قطار می‌رود تو می‌روی تمامِ ایستگاه می‌رود. و من، چقدر

Image result for ‫جداکننده خاص‬‎

قطار می‌رود
تو می‌روی
تمامِ ایستگاه می‌رود...
و من،

چقدر ساده‌ام

که سالهایِ سال
در انتظارِ تو
کنارِ این قطارِ رفته ایستاده‌ام
و همچنان
به نرده‌های ایستگاهِ رفته
تکیه، داده‌ام!

قیصر امین پور

53220807763786706545.jpg


مشاهده همه ی 3 نظر
Ayob
آروم و عادیآروم و عادی
Ayob

دلم براى کسى تنگ است  

Image result for ‫جداکننده خاص‬‎

دل تنگ تو

دلم براى کسى تنگ است

  کسى که بى مـن ماند

...کسى که با مـن نيست...

      کسى که مـن

...هميشه دلم برايش تنگ مى شود...

کسى که دوستش دارم...

عاشقانه...هميشه...

تا ابد...تا خودِ خداوند...

...دلم براى تـو تنگ است...


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Ayob
آروم و عادیآروم و عادی
Ayob

خدایا. این دلتنگیهای ما را هیچ


Image result for ‫جداکننده خاص‬‎

باران دلتنگی

خدایا....

این دلتنگیهای ما را هیچ بارانی ارام نمیکند...

فکری کن...

اشک ها طعنه میزنند باران رحمتت را....


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید