لحظه  بروز رسانی 
ܓ✿▒aysuda▒ܓ✿(مدیر خسته ولی پر امید)
خنگخنگ
ܓ✿▒aysuda▒ܓ✿(مدیر خسته ولی پر امید)

دیرگاهیست بالهایمان را آویخته ایم به جا لباسی عادت کرده

دیرگاهیست

بالهایمان را آویخته ایم به جا لباسی

عادت کرده ایم به زمیــن!

زمین جای گرم و نرمیست...

چه خیال اگر چشمهایمان را خواب

چه خیال اگر دل هایمان را آب برده است!


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ܓ✿▒aysuda▒ܓ✿(مدیر خسته ولی پر امید)
خنگخنگ
ܓ✿▒aysuda▒ܓ✿(مدیر خسته ولی پر امید)

دلـــت را بـِتــکان . . . اشـتبــاهــاتـت وقــتی ا؋ـتـاد روی زمیـن

دلـــت را بـِتــکان . . .
اشـتبــاهــاتـت وقــتی ا؋ـتـاد روی زمیـن
. . .
بــُگـذار همـان جـا بمــانـد. . .

؋ـقـط از لـا بــه لـایِ اشتــباه هــایـت
. . .
یک تجــربـه را بیــرون بکـش . . . قـــاب کــن . . . بــزن بـه دیــوارِ دلــت !

اشتبــاه کـردּن اشتــباه نیــسـت . . .
در اشـتبـاه مـاندنּ اشتــباه اسـت !!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ܓ✿▒aysuda▒ܓ✿(مدیر خسته ولی پر امید)
خنگخنگ
ܓ✿▒aysuda▒ܓ✿(مدیر خسته ولی پر امید)

دختر بچه ای از برادرش پرسید:معنی عشق چیست ؟؟برادرش جوابدختر بچه ای از برادرش پرسید:معنی عشق چیست ؟؟برادرش جواب داد :عشق یعنی تو هر روز
شكلات من رو ،از كوله پشتی مدرسه*ام بر میداری ،و من هر روز بازهم شكلاتم رو همونجا
میگذارم...

مشاهده همه ی 3 نظر
ܓ✿▒aysuda▒ܓ✿(مدیر خسته ولی پر امید)
خنگخنگ
ܓ✿▒aysuda▒ܓ✿(مدیر خسته ولی پر امید)

سرتــــو بالا کטּ مرد مهم نیست که مو ندارے مهم اینه

سرتــــو بالا کטּ مرد
مهم نیست که مو ندارے
مهم اینه که یه قلــــب بزرگ دارے

به سلامتــــی همه بچه های سرطانی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ܓ✿▒aysuda▒ܓ✿(مدیر خسته ولی پر امید)
خنگخنگ
ܓ✿▒aysuda▒ܓ✿(مدیر خسته ولی پر امید)

زن بودن اتفاق قشنگیه!! وقتی میتونی غصه هاتو لابه لای دونه

زن بودن اتفاق قشنگیه!!

وقتی میتونی غصه هاتو لابه لای دونه های برنج شسته نشده،

برگ های گیاه تازه جوونه زده،

و گلهای لباست قایم کنی
. .
.


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید