لحظه  بروز رسانی 
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

نهاده ام سر تسلیم زیر شمشیرت

نهاده ام سر تسلیم زیر شمشیرت

بیار بر سرم اے عشق هر چہ مے خواهے

ے_معیرے

المــاس هــای درخشــان
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

در دلم بود ڪہ بے دوست نباشم هرگز

در دلم بود ڪہ بے دوست نباشم هرگز

چہ توان ڪرد ڪہ سعے من و دل باطل بود

المــاس هــای درخشــان
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

داغ را شمعِ بر افروختہ می داند ومن

داغ را شمعِ بر افروختہ می داند ومن

آنڪہ یڪ عمر دلش سوختہ می داند و من

المــاس هــای درخشــان
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

در قمارِ زندگے جان باختم جانا

در قمارِ زندگے جان باختم جانا

گر چہ مشڪل بود. آسان باختم جانا

ے_عشقرے

المــاس هــای درخشــان
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
قاطیقاطی
@mary__0018

الهیٰ چناٰن کن سرانجاٰم کاٰر . کهِ لاشیهاٰ

الهیٰ چناٰن کن سرانجاٰم کاٰر . کهِ لاشیهاٰ

الهیٰ چناٰن کن سرانجاٰم کاٰر ..

کهِ لاشیهاٰ باٰ مآ نَشن رهسپاٰر ..!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ورزشکارورزشکار
@Amirhosein_h74

زنگ بزن، هیچ نگو، حتی سلام هم نده،

زنگ بزن، هیچ نگو، حتی سلام هم نده،

زنگ بزن،
هیچ نگو،
حتی سلام هم نده،
فقط بگذارد نفس هایت را بشنوم...
نفس اول یعنی سلام،
و نفس های بعدی یکی در میان یعنی دوستت دارم و قد دنیا دلتنگم...
اصلا حتی اگر نخواستی هم زنگ نزن،
خودم دست به تلفن میشوم،
بوق اول معنیش این است که جایم بدجور توی دنیایت خالیست،
فقط نگذار به بوق آخر برسد،
بوق آخر یعنی،
تو واقعا دیگر مالِ من نیستی...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید