لحظه  بروز رسانی 
الهه *** دیـــــــــــوونهــــــ ی خــــــــــل و چــــل***
خوشحالخوشحال
الهه *** دیـــــــــــوونهــــــ ی خــــــــــل و چــــل***

به تنهایی عادت کرده ام . اما گاهی عمیقا دلم میخواهد

به تنهایی

عادت کرده ام ...

اما

گاهی عمیقا دلم

میخواهد ، عزیز دل کسی

باشم .......{-60-}{-60-}

مشاهده همه ی 11 نظر
الهه *** دیـــــــــــوونهــــــ ی خــــــــــل و چــــل***
خوشحالخوشحال
الهه *** دیـــــــــــوونهــــــ ی خــــــــــل و چــــل***

ﯾﺎ ﻣﯿﺪﺍﻧﯿﺪ: ﻗﻮﺭﺑﺎﻏﻪ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻗﺪﻣﻬﺎﯼ ﯾﮏ ﺍﺳﺐ ﻣﯿﺠﻬﺪ؟ ﺁﯾﺎ ﻣﯿﺪﺍﻧﯿﺪ:ﻃﻮﻝ

ﯾﺎ ﻣﯿﺪﺍﻧﯿﺪ: ﻗﻮﺭﺑﺎﻏﻪ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻗﺪﻣﻬﺎﯼ ﯾﮏ ﺍﺳﺐ ﻣﯿﺠﻬﺪ؟
ﺁﯾﺎ ﻣﯿﺪﺍﻧﯿﺪ:ﻃﻮﻝ ﺁﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﺁﻗﺎﯾﺎﻥ 3 ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﺷﺼﺘﺸﺎﻥ ﺍﺳﺖ !
ﺁﯾﺎ ﻣﯿﺪﺍﻧﯿﺪ:ﻗﻠﺐ ﻭﺍﻝ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﻓﻘﻂ 9ﺑﺎﺭ ﻣﯿﺰﻧﺪ؟
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﺣﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻪ ﯾﺎ ﺩﺍﺭﯼ ﺑﻪ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﺷﺼﺘﺖ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯿﮑﻨﯽ؟{-7-}

مشاهده همه ی 8 نظر
الهه *** دیـــــــــــوونهــــــ ی خــــــــــل و چــــل***
خوشحالخوشحال
الهه *** دیـــــــــــوونهــــــ ی خــــــــــل و چــــل***

 مــرسے مجـــــــــــازی!!  بهــҐ یــاـב בاـבے פــــرفا هـــــمش פــــرفهـ

 مــرسے مجـــــــــــازی!!


 بهــҐ یــاـב בاـבے פــــرفا هـــــمش פــــرفهـ


 عمـــــــــــل تــــوش نــــــــــــــے


 چـــوטּ هــیـــچڪس عمــــــلے نــــــے


 مـــــــرسے بهــҐ یــــــاـב בاـבے


 قـــــــلب فقط استـــــیڪرهـ


 تــــو ســــینهـ نـــــــــے


 نــــــــع ڪــــهـ نــباشهـ


 هــــــــــــــــا هـــــــس ولــــے


 شــــפֿـصے نـــــے


 مــــــــال هــــــــمهـ اس


 مـرسے بهــҐ یـــاـב בاـבے مـــــغرور


 بـــــــاشے بــــیشتر میپسنـــــــבטּ


 פֿـــــــاڪے بـــــــاشے شــاشے میـــــشے


 مــــرسے بـــــهــҐ یــــاـב בاـבے


 لــــــــایڪ چــــــــقـב مـــــــــهــمهـ


 مــــــــــرسے بهــҐ یـــــاـב בاـבے


 هــــــــــــمهـ تنـــــهــاטּ ولـے


 باهــــــمهـ تــــــــــــــטּ هــــــــاטּ


 گــــرفتے چـــــــے گـــــــفتم!!


 مـــــــــــــرسے بــــــــهــҐ یــــــــاـב בاـבے


 בســــــــتایهـ گــــرҐ وجـــــوב نـــــــــבارטּ


 فــقط پــیҐ هـــــــــایهـ ســــــــــرב


 وجــــــــوב בارهـ


 مــــــــــیـפֿـاے بـــــــــפֿـا نمیـــــــــפֿـاے  


 مـــــــــیــــــــــــــפֿـاטּ


 مــــــــــــرسے واســـــهـ


 هـــــــــمهـ روزایـــــــے ڪـــــهـ


 پــــــات تــــــــــــــــــلف شـــــــב


 פــــــــــــتے وقتـــــــــایهـ اضــــــــافهـ


 مـــــــــرسے بـــهــҐ یــــاـב בاـבے


 ڪــــــــهـ هــیشــــڪے قابــــــل اعـــــتماـב نــــے


 פֿــــــــــــیلے בرس بـــــــــزرگے بــــــــوב


 و مــــرسے واســـــــــــهـ تـــــــــــماҐ


 تنــــــــــهــاییـــҐ ڪــــــــهـ بـــــاتـــــــــــــو


 بیـــــــــشتر פـــــــــس ڪرבمـــــشوטּ


 ـــــــــــارع مــــــــــــــرسے مـــــــــــــجازے♥

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
الهه *** دیـــــــــــوونهــــــ ی خــــــــــل و چــــل***
خوشحالخوشحال
الهه *** دیـــــــــــوونهــــــ ی خــــــــــل و چــــل***

قدیما یه درسی داشتیم تو کتاب فارسی با این موضوع :

قدیما یه درسی داشتیم تو کتاب فارسی با این موضوع :
اگه چن روز آب نداشته باشیم چطور باید زندگی کنیم ؟؟؟
در آینده نزدیک :
درس هشتم : اگه چن روز اینترنت قطع بشه چطور باید زندگی کنیم ؟!!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
••▪▪••●● ஜ۩ vahid ۩ஜ ●●••▪▪••
••▪▪••●● ஜ۩ vahid ۩ஜ ●●••▪▪••

میگذرد روزی این شبهای دلتنگی ، میگذرد روزی این فاصله

65072270842142126788.gif

میگذرد روزی این شبهای دلتنگی ، میگذرد روزی این فاصله و دوری، میگذرد روزهای بی قراری و انتظار ، میرسد همان روزی که به خاطرش گذراندیم فصلها را بی بهار ، و از ترس اینکه بهم نرسیم شب تا صبح را اشک میریختیم

65072270842142126788.gif

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
••▪▪••●● ஜ۩ vahid ۩ஜ ●●••▪▪••
••▪▪••●● ஜ۩ vahid ۩ஜ ●●••▪▪••

آدمی که میخواهد برود ، میرود . داد نمیزند که

65072270842142126788.gif

آدمی که میخواهد برود ،

میرود ...

داد نمیزند که من دارم میروم ...

آدمی که رفتنش را داد میزند ؛

نمیخواهد برود ...

داد میزند که نگذارند برود ...


65072270842142126788.gif

مشاهده همه ی 4 نظر
برات چه فرقی میکنه؟
ناراحتناراحت
برات چه فرقی میکنه؟

هــــــی غریبـــــــ✘ــــــــه!! قـــــــــیافت خیلـــــــــــی آشـــــــــناســـت !! مـــ

هــــــی غریبـــــــ✘ــــــــه!!

قـــــــــیافت خیلـــــــــــی آشـــــــــناســـت !!

مـــن و تـــــــو قبــــــلا جایــــــــی همـــــدیگرو ندیــــــدیــــم؟؟

آهـــــــــــــان ... یـــــــادم اومـــــد

یــــــــه روزایــــــی یه خاطـــــــــره هایـ ـ ـی باهـــــم داشـــــــتیم

یادمــــــــــه اونمــــــوقع دم از عشــــــق میـــزدی

هـــــــه...

انـــــــقد مــــات نگــــــــام نکــــن

عشـــــــــقت حـــــــسودیش مــــــیشه✘!

مشاهده همه ی 2 نظر