لحظه  بروز رسانی 
اذر
آروم و عادیآروم و عادی
اذر

خیلی سخته تظاهر به شاد بودن گنی و.لبخند دروغین به

خیلی سخته تظاهر به شاد بودن گنی
و.لبخند دروغین به لب داشته باشی
درحالی که درونت پر از اشوب
و غم وغصه هست

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
اذر
آروم و عادیآروم و عادی
اذر

ای حال اشفته اروم باش

ای حال اشفته
اروم باش

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
اذر
آروم و عادیآروم و عادی
اذر

زیباترین حکمت دوستی به یاد هم بودنه نه در

زیباترین حکمت دوستی
به یاد هم بودنه
نه در گنار هم بودن

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
اذر
آروم و عادیآروم و عادی
اذر

هیچوقت اشتاهاتت رو با خودت اینور و.اونور نبر

هیچوقت اشتاهاتت رو با خودت
اینور و.اونور نبر
اونا رو.زیر پات بنداز

و برای رسیدن به هدفت
استفاده کن

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
اذر
آروم و عادیآروم و عادی
اذر

نیازی نیست که تو ادما امتحان کنی کافیه زمان بدی

نیازی نیست که تو ادما امتحان کنی
کافیه زمان بدی
اونا خودشون رو.بهت نشون میدن

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
اذر
آروم و عادیآروم و عادی
اذر

برای اصیل بودن فقط کافیه که دروغ نگی

برای اصیل بودن فقط کافیه که
دروغ نگی
تظاهر به خوب بودن نکنی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
اذر
آروم و عادیآروم و عادی
اذر

همیشه صداقت کلامی داشته باش چون اگه دروغی بگی

همیشه صداقت کلامی داشته باش
چون اگه دروغی بگی
مجبوری برای پوشوندن
اون دروغ صد تا دروغ دیگه هم بگی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
اذر
آروم و عادیآروم و عادی
اذر

هیچ بالشی بهتر از یه وجدان پاک و بیدار

هیچ بالشی بهتر از
یه وجدان پاک و بیدار نیست

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
اذر
آروم و عادیآروم و عادی
اذر

اشتباه یه احمق ر بهش نگو ازت متنفر میشه

اشتباه یه احمق ر بهش نگو
ازت متنفر میشه
اما اگه استباه یه عاقل رو بگی
از تو قدر دانی میکنه

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید